Magyar Jog 2021/3

Tanulmányok

  • Csorba Anna: A távmunka és az otthoni munkavégzés Magyarországon – jogalkotási szempontok, jogalkalmazási nehézségek (129)
  • Ugróczky Mária: A gyámhatóság mindenhatósága avagy a Ptk. 4:175. § (3) bekezdésének kétértelműsége (138)
  • Schmidt Richárd: Válaszút előtt – avagy támpontok az asszimetrikus fórumválasztások hazai megítéléséhez (144)
  • Csirszki Martin Milán: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a mezőgazdaságban – Az uniós irányelv összevetése a magyar szabályozással (156)
  • Gubis Philip: A mulasztásos bűncselekmények tipizálásáról új dogmatikai megközelítésben (164)
  • Tímár Balázs: A bírósági szervezetrendszer változásai 1918 és 1920 között a káosztól a konszolidációig (175)

Szemle

  • Wiedemann János: Recenzió Czine Ágnes A tisztességes bírói eljárás című monográfiájáról (187)
  • Ambrus István: Deák Zoltán: Az erőszak, a fenyegetés és a kényszer büntetőjogi fogalmai című monográfiájáról (190)