Történelmi Szemle 2022/2

Tanulmányok

 • Tringli István: A magyar szokásjog és a protestáns természetjog magyarul (173)
 • Kádár Zsófia: Egyháziak a magyar országgyűlések alsótábláján, 1608-1688 (203)

A paraszti világ tükröződései

 • Horváth Gergely Krisztián: A magyarországi jobbágyfelszabadítás végrehajtása és történészi percepciói (251)
 • Tompa László: Törpebirtokostól az óriás uradalomig. A szerződéses jobbágyság Veszprém, Sopron, Borsod és Bihar vármegyékben (269)
 • Csikós Gábor: „…mennél több bolondot kell termelni az államnak”. A társadalom alakíthatóságának élettani határai, 1952 (295)
 • Petrás Éva: A szociális kérdés alakváltozatai. Czettler Jenő mezőgazdasági szociálpolitikai koncepciója (315)
 • Gárdonyi Máté: „A vidék a mi terünk.” Egyházpolitikai harc, katolikus társadalomszervezés és a vidék problémái a 19. század végének Magyarországán (327)

Rubicon 2022/6

Aranybulla 1222

 • Rácz György: Az Aranybulla példánytörténete. Benne: Szovák Kornél: Az 1222. évi Aranybulla magyar fordítása (4)
 • Bárány Attila: A Magna Carta (18)
 • Bácsatyai Dániel: Az Aranybulla európai összefüggésben. A Magna Cartától a szentföldi jogkönyvekig (20)
 • Almási Tibor: Társadalmi változások az Aranybulla korában (24)
 • Szőcs Tibor: Az Aranybulla, és a székesfehérvári törvénynapok (36)
 • Dreska Gábor: Az Aranybulla megújításának politikai háttere. Miért kellett megerősíteni?
 • Hegedüs András: A beregi egyezmény (54)
 • Tringli István: Aranybulla és Hármaskönyv. Hogyan lett az Aranybulla a nemesi kiváltságok egyik legfontosabb forrása? (56)
 • Kurecskó Mihály: A magyar királyok aranypecsétjei (66)
 • Weisz Boglárka: Az Aranybulla gazdasági intézkedései. Kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek, vámszedők (80)

Történelmi Szemle 2021/4

Tanulmányok

 • Tringli István: A kikiáltott közgyűlés (575)
 • Martí Tibor: Aragóniai Beatrix hozománya. Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) (605)
 • Mihalik Béla Vilmos: A Szentszék magyarországi egyházpolitikája a 17. század végén (631)
 • Nagy Ágoston: „Ezen nemes, boldogtalan Nemzetnek sorsa és helyheztetése borzasztó!” Kisfaludy Sándor 1831-es beszéde a lengyelek ügyében (671)
 • Fazekas Csaba: Szempontok az 1848-as püspöki kar politikai arculatának meghatározásához (695)
 • Csunderlik Péter: A „magyar Schorske”? Hanák Péter és a nyugati történettudomány (711)

Mérleg

 • Erős Vilmos: Idolum és realitás. Az elkötelezett történész (727)

Századok 2021/6

Házasságpolitika, Honor, Hadjáratok – Tanulmányok az Anjou-korról

 • Csákó Judit: Zára 1345-1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében (1139)
 • Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba (1167)
 • Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdaságii és jogi jellemzői a 14. századi magyar királyságban (1181)
 • Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban (1209)

Tanulmányok

 • Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez (1233)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és nayanelvi megoszllás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben (1279)

Nézőpont

 • Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás? (1311)

Történeti irodalom

 • Majláthné Sipos Csilla: Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary (1333)
 • Kenyeres István: Katrin Keller, Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgmonarchie und der Dreißigjährige Krieg (1335)
 • Székely Tamás: Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia, 1867-1918 (1339)
 • Huhák Heléna: Novák Attila: Ideológiai és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per (1341)
 • Pócs Nándor: Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 (1344)
 • Pogány Ágnes: Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája (1347)
 • Törő László Dávid: Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change. A Theory for the 21th Century (1351)
 • E számunk munkatársai (1355)