Fontes Iuris 2021/3

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Interjú Varga Zs. Andrással, a Kúria elnökével (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

  • Gyimesi Tamás Ferenc: Az I. világháború hatása a magyar polgári eljárásjogra és az igazságügyi szervezetre (9)

Közjog

  • Sereg Péter: A hazai központi költségvetési eljárás tervezési folyamatának jogi elemzése (18)

Büntetőjog

  • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a rendes jogorvoslati szabályozást érintő változások (26)

Magánjog

  • Baranyi Róbert, Ujhelyi Dávid: A digitális szerzői jogi szabályozás legújabb lépcsője – a CDSM irányelv átültetésének háttere és eredményei (36)

Európai és nemzetközi jog

Traser Julianna Sára, Béres Nóra, Marinkás György, Pék Erzsébet, Benyusz Márta: Az uniós jog elsőbbségének elve az egyes tagállami alkotmánybíróságok joggyakorlatában (46)

  • Jogértelmezés (60)

Hírek, események

  • Közéleti események (64)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (70)

Elektronikusan elérhető itt.