Magyar Filozófiai Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Forrai Gábor: A felelősségtulajdonítás haszna, avagy miért téves a revizionista érv (5)
 • Fazekas Péter, Gyenis Balázs, Hofer-Szabó Gábor, Kertész Gergely: Okság: egy dinamikus rendszereken alapuló megközelítés (26)
 • Inan Dániel Haydar: A tudat egysége és mély természete (46)
 • Marosán Bence Péter: Az individuális és a kollektív tudattalan fenomenologiájáról Freud, Jung és Husserl nyomán (65)
 • Toronyai Gábor: A halál fenomenológiai megközelítése – Husserlt követve (86)
 • Nyírő Miklós: Kulturális politika versus dialógus. Richard Rorty metafilozófiája a hermeneutika kontextusában (115)

Dokumentum

 • Mesterházi Miklós: Eltevedt írás eltévedt publikumnak. John Toland tanulmánya elé (133)
 • John Toland: Érvek a zsidók honosítása mellett Nagy-Britanniában és Írországban, egy tekintetn alatt minden más nemzettel, egyben a zsidók megvédelmezése a minden országban mutatkozó közönséges előítéletek ellen (139)

Kitekintés

 • Weiss János: Hegel negyed évezredes születésnapja (165)
 • Rózsa Erzsébet: G.W.F. Hegel: 250 (Klaus Vieweg: Hegel. Der Philosoph der Freihet. Biographie) (184)

Fórum

 • John Éva: Recenzió Komorjai László Idő és folytonosság című könyvéről (193)
 • Szegedi Nóra: Egy új tapasztalatelmélet felé (Komorjai László: Idő és folytonosság. A tapasztalatfolyam fenomenológiája) (210)
 • Komorjai László: Válaszom John Évának és Szegedi Nórának (218)

Megemlékezés

 • Forrai Gábor, Zemplén Gábor: Fehér Márta (1942-2020) (233)
 • Sipos Júlia: Szkülla és Kharübdisz – a cinikus értéktagadás és az ájult bálványimádás között. Délutáni teázás Fehér Mártával (237)

 • E számunk szerzői (251)
 • Summaries (253)