Jogtudományi Közlöny 2024/4

Tanulmány

  • Tóth J. Zoltán: Az állami jelképek helye és védelme az európai alkotmányokban (157)
  • Szalai Ákos: Szalai Ákos: Kockázat, veszély, a biztonság hiánya és a polgári jog. Joggazdaságtani viták (168)
  • Szilágyi Ferenc: Szilágyi Ferenc: A fogyasztói személyes adatok hitelbiztosítékként való bevonása. Digitális vagyontárgy? (178)
  • Török Éva: Török Éva: A vis maior fogalmának XXI. századi keretei a szerződési jogban (193)

Jogirodalom

  • Horváth István: A munkajog lehetőségei és határai (204)
  • Brezovszki Anna Luca: Vert helyzetből győzelem? A büntetés-végrehajtásról egy világjárvány idején (207)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.