Korall 2022/89

Kereskedelem és kereskedők

 • Mikos Éva: Idegenek az ételünkben: kereskedelmi mondák a 20-21. század magyar sajtójában (5)
 • Halmos Károly, Tamás Máté: Forgalmazás, kereskedelem, bizalmatlanság. A hadseregellátásról (23)
 • Tinku-Szathmáry Balázs: Amikor a Duna nemzetközi áruforgalmi folyosóvá vált. Szállítmányozási körkép a Vaskapu-szabályozás után az első Dunagőzhajózási Társaság példáján keresztül (45)
 • Eőry Gabriella: „Borpaloták – arany milliók” Kísérle a magyar borkivitel élénkítésére az 1920-as évek végén (77)
 • Andor Anna Klára: A pénznem minden. Dollárboltok a szocializmusban: a társadalmi egyenlőtlenség lenyomatai a hiánygazdaságban (95)
 • Balogh Ádám Tibor, Török Róbert: Gál János fiumei gyarmatáru-kereskedő portréja és fiumei vállalkozásának rövid története (121)
 • Csendes Tünde: A gabonakereskedelem és a zsidó gabonakereskedők Győrben (141)
 • Rigó Máté: A vesztes háború győztesei. Hogyan profitáltak egyes magyar gyárosok az I. világháborúból? (161)

Könyvek

 • Soós Károly Attila: Jelena Oszokina: Alkimija szovjetszkoj indusztrializacii. Vremja Torgszkina. (A szovjet iparosítás alkímiája. A Torgszin időszaka.) (189)
 • Tamás Ágnes: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (195)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Korall 2022/87

Zsidó felemelkedés vagy térnyerés?

 • Prepuk Anikó: Zsidó polgárosodás és „zsidókérdés” a 19. századi Magyarországon (5)
 • Nagy Ágoston, Tamás Máté: „Brüder Heinrich und Bernhard Lackenbacher von Salamon”. Vallásváltás, nemességszerzés és egy társadalmi csoport víziója a 19. századi Magyar Királyságban (42)
 • Mislovics Erzsébet: Társadalmi mobilitás és a zsidó felekezethez való kötődés. Munk Adolf és családja (71)
 • Glässer Norbert, Zima András: Az „izraelita paritástól” a felekezeti kapcsolatokig a 19. század végi Óbecsén. A lokalitás szerepe egy modernizálódó járási elitben (95)
 • Bagdi Róbert, Hlbocsányi Norbert: A Kohner család gazdasági érdekeltségei (119)
 • Michael L. Miller: „Testestül-lelkestül magyarrá lett.” Jellinek Mór (1824-1883) és a magyar gazdaság modernizációja (145)
 • Turbucz Péter: Identitás, önreprezentáció, tudomány. Alexander Bernát és Marczali Henrik pályaíve a Budapesti Hírlap tükrében (167)

Könyvek

 • Tátrai Viktor: Az asszimiláció kudarca – az antiszemitizmus sikere? Janet Kerekes: Álarcosbál a Fehér Keresztben. A zsidó asszimiláció (198)
 • Ordasi Ágnes: Családtörténet – történeti emlékezet. R. Balás Emőke: A jobb kéznek mindig szabadnak kell lenni kézfogásra. Sümegi Vilmos 7 élete (208)
 • László Andor: Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (214)
 • Szakál Gyula: Honvári János (szerk.): Iparváros. Győr iparának története a kezdetektől napjainkig (221)
 • Németh Patrik: Harald Jähner: Aftermath. Life in the Fallout of theThird Reich, 1945-1955 (227)

 • Szerzőink (232)
 • Contents (234)
 • Abstracts (236)