Fontes Iuris 2022/1

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Judit igazságügyi miniszterrel (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter, Molnár Csaba: A koronavírus elleni védőoltás kodifikációs háttere és alktománybírósági értékelése az osztrák szabályozásra való kitekintéssel (8)

Közjog

 • Szupera Péter: Az Aranybulla születésének körülményei, tartalma és szerepe a történeti alkotmányban 800 év távlatából (18)

Büntetőjog

 • Petrasovszky Berta: A ne bis in idem elvről, különös tekintettel az állatvédelmi hatósági eljárás büntetőeljáráshoz való viszonyáról (27)

Magánjog

 • Maka Zsófia: A versenyjog és a tech-óriások küzdelme a digitális platform-gazdaságban – A digitális piacokról szóló rendelettervezet (DMA) törekvései és fejleményei (38)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olívia: Az uniós irányelvek kötelező ereje, függetlenül a nemzeti jogba történő átültetés megvalósulásától (48)

Jogértelmezés (54)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2021/1

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Raisz Anikó közigazgatási államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba, Szupera Péter: A jogorvoslathoz való jog és a kereshetőségi jog kapcsolata a közigazgatási perekben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások I. (13)

Magánjog

 • Horváth Bence: A részvények forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás átalakításának indokai és ellentmondásai (23)
 • Berki Dávid Zuárd: A végrendelet közjegyzői letétbe helyezésének és visszavételének gyakorlati problémái (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Kovács Ildikó: Az Európai Bíróság „taxiítéletei”: az UberPop és a Star Taxi App (39)

Jogértelmezés (51)

Európai életmód pályázat díjazottjai

 • Mecser Anikó: Az európai életmód kérdései 2020-ban (56)
 • Kiss Lilla Nóra, Sziebig Orsolya Johanna: „Közös európai életmód?” Gondolatok európaiságról, az európai életmód fogalmának értelemezéséről (62)
 • Simon Tamás: Kísérlet az európai életmód fogalmának meghatározására (69)

Hírek, események

 • Közéleti események (77)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (84)

Fontes Iuris 2020/6

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárral (5)

Kiemelt tanulmány

 • Doszpoly Orsolya, Barta Gábor, Novák István, Patai Péter: A hazai áldozatsegítés rendszerének aktuális kérdései (9)

Tanulmányok

Közjog

 • Szupera Péter, Molnár Csaba: Megszilárduló joggyakorlat – a teljesítési bírság kérdésköre (21)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a nyomozást érintő változások I. (27)

Magánjog

 • Szűcs Gábor: Az igazságügyi szakértői névjegyzék múltja, jelene és jövője (35)

Európai és nemzetközi jog

 • Kardos Melinda, Hasznos Viktória, Seres Eszter Lilla, Bencze Kata: Az Igazságügyi Minisztérium szerepe az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) tevékenységében (46)

Jogértelmezés (54)

Konferencia-összefoglaló (59)

Hírek, események

 • Közéleti események (63)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (67)