Külgazdaság 2023/5-6

 • Tankovsky Oleg, Endrődy-Kovács Viktória: A Nyugat-Balkán európai integrációja: üzleti lehetőség vagy gazdasági kihívás? (3)

Tudományos tájékoztató

 • Kengyel Ákos, Somai Miklós: Átalakuló célkitűzések – változó megvalósítási keretek: a környezeti javak támogatása és a renacionalizálás felé való elmozdulás dilemmái az EU közös agrárpolitikájában (31)
 • Czigler Enikő Judit, Gaál Adrián: Appgazdaság: a mobilapplikációs ökoszisztéma vizsgálata (61)
 • Bethlendi Árpád, Szőcs Árpád: A világ legértékesebb oktatástechnológiai vállalatai (86)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin: A bankgarancia függetlenségének áttörése (107)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/2

Köszöntő

 • Benczes István: Szentes Tamás kilencvenedik születésnapjára (113)

Tanulmányok

 • Hornyák Miklós, Krabatné Fehér Zsófia, Rideg András, Szerb László: Magyarországi városrégiók versenyképességének mérése és elemzése (119)
 • Lukovics Miklós, Zuti Bence: Az önvezető járművek elfogadása viselkedés-gazdaságtani szemléletben. A  nudge szerepe a fenntartható városi mobilitás kialakításában (149)
 • Csontos Tamás Tibor: A magyar felzárkózási modell ágazati alapú, regionális és időbeli összehasonlító elemzése (167)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert, Vörös Zsófia: Az adócsalási hajlandóság empirikus vizsgálata (192)
 • Bethlendi András, Szőcs Árpád: A technológiai óriásvállalatok hatása a pénzügy-technológiai ökoszisztémákra (213)

Könyvismertetés

 • Szűcs Gábor: Halmai Péter (szerk.): A Gazdasági és Monetáris Unió jövője. Európai perspektívák (233)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.