Magyar Jog 2023/5

Tanulmányok

 • Meszlényi András: Gyakorlati problémák az örökség visszautasítása körében (261)
 • Pap Márk: A vadveszélyt jelző tábla jelentősége a gépjármű és vad ütközéséből eredő károkért való felelősség körében (272)
 • Blutman László: Tényközlések kontra vélemények: az elhatárolás problémái (283)
 • Kovács Helga: A tiltott keresethalmazat és a lex specialis értelmezési elv a sajtó-helyreigazítási perben (294)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Adalékok az elkövető személyi körülményeihez kapcsolódó büntetéskiszabási tényezőkhöz (303)

Szemle

 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Oberlander Báruch: Zsidó jog és etika – Tanulmányok a modern társadalmi kérdésekben, I. és II. kötet (311)
 • Szmodis Jenő: Globális mozaik a jog világáról (319)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/1

Tanulmányok

 • Döme Attila: A gyógyulási esély meghiúsulásáért való felelősség megítélése német nyelvterületen (1)
 • Tancsik Annamária: A gyógyulási esély elvesztése a francia jogban (11)
 • Fenyvesi Csaba: Felismerési kísérlet a bűnügyekben (22)
 • Kiss Csaba: A jogos védelem néhány külföldi szabályozásának elvei és tanulságai (29)
 • Nagycenki Tamás: Bűnszervezet újratöltve – Néhány gondolat a hierarchikus szervezettség és konspiratív működés követelményéről (35)
 • Kőrös András: Tudomány és hagyomány – Gondolatok Vékás Lajos: „Fejezetek a magánjogtudomány történetéből” című könyve kapcsán (46)

Szemle

 • Fazakas Zoltán József: Szászy István Emlékkonferencia (58)
 • Szmodis Jenő: Az államszervezési feladatokról újabb aspektusokban (62)