Fontes Iuris 2022/4

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Szilágyi János Edével, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjével (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba: Alapjogi kalandozások a Tízparancsolat alapján – szemelvények az Alkotmánybíróság gyakorlatából (8)

Büntetőjog

 • Bujdos Iván Ákos: A gondatlan elkövetés új formája? A súlyos gondatlansg büntetőjogi fogalomként való értelmezésének kihívásai az európai uniós jogalkotási aktusok körében (17)

Magánjog

 • Szilágyi Gábor: A bitorlás jogintézményének megjelenése és lehetősége az iparjogvédelem körében I. (24)

Európai és nemzetközi jog

 • Kárpáti Péter: A perfinanszírozás egyes kérdései a nemzetközi válaszott bírósági eljárásokban (37)

Jogértelmezés (45)

Konferencia-összefoglaló

 • Salgó László Péter, Grósz-Wilhelm Nikolett: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény megalkotásához vezető út – a hatósági eljárásjog kodifikációjának története (48)

Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (54)

Gazdaság és Jog 2021/11-12

 • Pázmándi Kinga: Jog és gazdaság – gazdaság és jog (1)
 • Pázmándi Kinga: Médiatartalmak forradalma és a „marketingjog” – újkori fogyasztóvédelem a digitális médiapiacon (2)
 • Barta Judit: Covid-19 és részvétel a gazdasági társaság legfőbb szervének döntésében (7)
 • Bodzási Balázs: A teljesítő kezest megillető megtérítési követelés jogi jellegéről (16)
 • Leszkoven László: Fenntartások a jogfenntartás körül (21)
 • Erdős Éva, Kovács Orsolya: A vízhasználat nemzeti vagyongazdálkodással összefüggő aspektusai (24)
 • Szilágyi Gábor, Csécsy György: A generikus gyógyszergyárak fejlesztései mint a szabadalmi jog korlátja, avagy a Bolar-kivétel kapcsán felmerülő egyes értelmezési kérdések (29)
 • Miczán Péter: A polgári anyagi jogi jogfenntartásról (32)
 • Szentpáli-Gavallér Pál: Magyarország esetleges euróövezeti csatlakozásának előnyei és hátrányai (36)
 • Szikora Veronika, Török Éva: Recenzió a „Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok 2020” című könyvről (41)
 • Bodor Mária: Státuszjog a gyakorlatban – Gondolatok az egyszemélyes gazdasági társaság átalakulásáról, illetve a jogorvoslatról a jogi személyek nyilvántartásának szabályozási fejleményei tükrében (44)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.