Jogtudományi Közlöny 2024/4

Tanulmány

 • Tóth J. Zoltán: Az állami jelképek helye és védelme az európai alkotmányokban (157)
 • Szalai Ákos: Szalai Ákos: Kockázat, veszély, a biztonság hiánya és a polgári jog. Joggazdaságtani viták (168)
 • Szilágyi Ferenc: Szilágyi Ferenc: A fogyasztói személyes adatok hitelbiztosítékként való bevonása. Digitális vagyontárgy? (178)
 • Török Éva: Török Éva: A vis maior fogalmának XXI. századi keretei a szerződési jogban (193)

Jogirodalom

 • Horváth István: A munkajog lehetőségei és határai (204)
 • Brezovszki Anna Luca: Vert helyzetből győzelem? A büntetés-végrehajtásról egy világjárvány idején (207)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2023/12

Tanulmányok

 • Szilágyi Ferenc: Nem személyes (digitális) adatok, mint hitelbiztosíték: mi képez(het)i a biztosíték tárgyát? (701)
 • Sárközy Szabolcs: Jobbító szándékú gondolatok a Ptk. saját részvény mértékéhez kapcsolódó szabályozásához (717)
 • Tóth Marcell: A kontradiktórius bizonyítás és közvetlenség relativizálódása a büntetőeljárásban (723)

Ítélkezési gyakorlat

 • Bodzási Balázs: is maior helyzet megállapítására sor kerülhet járvány és az ezzel összefüggő állami korlátozó intézkedések esetén. A vis maior alapul szolgálhat a kötbérfelelősség alóli kimentésre (733)
 • Burai-Kovács János: A felek közötti együttműködési kötelezettség bérleti szerződés esetén (736)
 • Kárász Marcell: A Kúria a hatósági eljárási bírság összegének meghatározása körében értékelendő szempontokat elemezte ítéletében (737)
 • Nagy Álmos Lukács: A telki szolgalmi jog tartalma és elbirtoklása (739)
 • Rúzs Molnár Krisztina: A munkavállaló munkahelyi kommunikációjának keretei és az azonnali hatályú felmondás megállapításának egyes feltételei (741)
 • Szabó Annamária Eszter: A közegészségügyi kényszerengedély kiadására irányuló eljárás alkotmányos keretei (743)
 • Szomora Zsolt: Az elektronikus hírközlési adatok felhasználhatósága a magyar büntetőeljárásban, az Európai Bíróság C-746/18. és C-162/22. számú ügyben hozott ítéleteinek fényében
 • Varga Zsófia: Megakadályozza-e a ne bis in idem elv büntetőeljárás lefolytatását Magyarországon, ha az osztrák ügyészség, ugyanazon cselekmények miatt, korábban már nyomozást megszüntető határozatot hozott? (748)

Szellemidézés

 • Óriás Nándor: Emlékeim töredékei VI. (751)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/3

Vezértanulmány

 • Károlyi Balázs: Az uniós jog elsődlegessége elvének és az EUB ítéletei joghatásának korlátozása a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában (1)

Jogharmonizáció

 • Barcsi Tamás, Szekeres Diána: A sportetika és a sportjog határán (10)
 • Diósi Szabolcs: Tiltott gyakorlatok, „elfogadhatatlan kockázat” – Az Európai Bizottság rendelettervezete a diszruptív Mesterséges-Intelligencia-technológiák megfékezésére (17)

Fórum

 • Szilágyi Ferenc: Ütközhet-e a német közrendbe a magyar szabályozás szerinti előírt „emelt pótdíj”? – a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2022. szeptember 29-én hozott ítélete (25)

Recenzió

 • Kürti Tamás Dániel: Recenzió Halmai Péter (szerk.) – A Gazdasági és Monetáris Unió jövője – Európai perspektívák című kötetről (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2023/6

Tanulmányok

 • Ujvári Tamás: A kölcsönszerződések felmondásának közjegyzői tanúsítása a BH2022.321. számú határozat tükrében (325)
 • Grad-Gyenge Anikó: A mesterséges intelligencia által generált tartalmak értelmezésének lehetőségei a szerzői jog útján (337)
 • Fási Csaba: Automatizált megoldások alkalmazása a közigazgatási döntéshozatalban egy posztszocialista ország nézőpontjából
 • Szilágyi Ferenc: Digitális technológia és birtok(védelem): digitális (tilos) önhatalom? (357)
 • Arató Balázs: A gazdasági társaság tagjainak és szerveinek felelőssége tőke- és hitelezővédelmi szemszögből (371)

Szellemidézés

 • Óriás Nándor: Emlékeim töredéke I. (385)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Iustum Aequum Salutare 2021/1

 • In memoriam Bagi István (5)
 • In memoriam Tattay Levente – Egy képzelt párbeszéd (Örkény István stílusában) (7)

Acta

 • Bodzási Balázs: Az alzálogjogról (9)
 • H. Szilágyi István: Jogtudat-kutatások a magyar jogszociológiában a rendszerváltás előtt (27)
 • Hámori Antal: Fogyasztóvédelmi aktualitások (63)
 • Varga Ádám: Helyi önkormányzatok és a hatalom vertikális osztódása (113)
 • Sáry Pál: A környezet jogi védelme az ókori Rómában (125)
 • Ferenc Szilágyi: The Option to Choose the Law applicable to Succession under the EU Succession Regulation (149)
 • Varga Csaba: Jog, jogi kultúra és jogi hagyomány (191)

Dissertationes

 • Barsi József: The „Shadow Director” – az árnyékvezető a magyar joggyakorlatban (221)
 • Haraszti Margit Katalin: Védelem a magánszemélyek kínzási cselekményeivel szemben (243)
 • Szita Natasa: Legjobb védekezés a támadás? (267)
 • Ujvári Blanka: Az állampolgársághoz való jog és a hontalanság kapcsolata Magyarországon (287)

Varia

 • Közlemény
 • Hojnyák Dávid, Ungvári Álmos: A Visegrádi Együttműködés országainak koronavírus-járványra adott válasza, különös tekintettel a vizsgált államok által bevezetett különleges jogrendi szabályozásra (305)

Könyvismertetések

 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Carlo Fantappié: Per un cambio di paradigma. Diretto canonico, teologia e riforma nella Chiesa (325)
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: Roy Flechner (ed.): The Hibernensis. A Study and Edition. I-II. (327)
 • Summa (331)