Fontes Iuris 2021/1

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Raisz Anikó közigazgatási államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Molnár Csaba, Szupera Péter: A jogorvoslathoz való jog és a kereshetőségi jog kapcsolata a közigazgatási perekben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások I. (13)

Magánjog

 • Horváth Bence: A részvények forgalomba hozatalára vonatkozó szabályozás átalakításának indokai és ellentmondásai (23)
 • Berki Dávid Zuárd: A végrendelet közjegyzői letétbe helyezésének és visszavételének gyakorlati problémái (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Kovács Ildikó: Az Európai Bíróság „taxiítéletei”: az UberPop és a Star Taxi App (39)

Jogértelmezés (51)

Európai életmód pályázat díjazottjai

 • Mecser Anikó: Az európai életmód kérdései 2020-ban (56)
 • Kiss Lilla Nóra, Sziebig Orsolya Johanna: „Közös európai életmód?” Gondolatok európaiságról, az európai életmód fogalmának értelemezéséről (62)
 • Simon Tamás: Kísérlet az európai életmód fogalmának meghatározására (69)

Hírek, események

 • Közéleti események (77)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (84)

Jogtudományi Közlöny 2020/12

Tanulmány

 • Sulyok Gábor: Szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán (545)
 • Gombos Katalin, Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára (556)
 • Verebics János: A rendszer kérdése a magyar magánjogi kodifikációkban és az 1959. évi Polgári Törvénykönyvben (566)
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége (581)

Szemle

 • Bartha Bence: A főtárgyalási modell és megjelenése egyes skandináv államok perrendtartásában (589)

Jogirodalom, jogélet

 • Badó Katalin: Gondolatébresztő Téglási András A szociális jogok alkotmányos védelme – különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére című műve kapcsán (600)