Magyar Tudomány 2023/8

Tematikus összeállítás: Új távlatok az endokrinológiában

Vendégszerkesztő: Igaz Péter

 • Igaz Péter: Bevezető (961)
 • Tömböl Zsófia, Igaz Péter: Tisztázatlan jelentőségű hormonok az emberben (oxitocin, kalcitonin, dehidroepiandroszteron) (964)
 • Decmann Ábel, Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek mint hormonok? A hormonfogalom lehetséges bővülése (976)
 • Patócs Attila: Genetikai vizsgálati módszerek fejlődése egy emberöltő alatt és jelentőségük az endokrinológiában (986)
 • Perge Pál, Igaz Péter: A feokromocitóma – egy különleges endokrin daganat (996)
 • Garai Ildikó: Új diagnosztikus és terápiás lehetőségek a nukleáris medicinában a neuroendokrin daganatok terén (1005)

Tanulmányok

 • Szekanecz Máté, Szekanecz Zoltán: Mesterséges intelligencia a zenében (1014)
 • Szabó-Szentgróti Eszter, Rámháp Szabolcs, Kézai Petra Kinga: A kassza nélküli technológiák – a „Csak sétálj ki” boltok – forradalmasítják a kereskedelmet (1030)
 • Kürti László: Orvosok, dobok és táncok: egy ismeretlen amerikai–magyar utazó és amatőr vizuális antropológus, Andreas E. Laszlo (1899–1960) (1040)

Vélemény, vita

 • Báldi András, Valkó Orsolya, Lengyel Szabolcs: Illúzió a változás? Válasz az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) Regenerative Agriculture tanulmányával kapcsolatos cikkekre (1049)
 • Balázs Ervin, Horn Péter, Hornok László, Kovács Melinda, Rajkai Kálmán, Szendrő Zsolt: A tudomány felelőssége (1059)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Falus András: Hargittai Balázs (szerkesztő): Négyszemközt a tudománnyal (1066)
 • Gellér Katalin: Catherine Horel: Francia utazók Magyarországon 1818–1910 (1070)
 • Imreh Sz. István: Raskó István: Génrégészet. Az emberiség eredetének genetikai története (1073)
 • Viczián István: Gurka Dezső (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa (1076)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1080)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2022/1

Tanulmányok 

 • Simai Mihály: A „húszas évek”. A geopolitika és a világjárvány a globalizáció új szakaszában – visszapillantás és előretekintés (3)
 • Szekanecz Zoltán, Erdei Anna, Falus András: Covid19: vírus, válasz, védettség, vakcina (23)
 • Füri Péter: Az új koronavírussal való megfertőződés valószínűségét befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata numerikus modellezés segítségével (39)
 • Szántó R. Tibor: Gaia sóhaja (48)
 • Haszpra László: Fejezetek az üvegházhatás-kutatás történetéből (57)
 • Holl András: A hazai tudományos eredmények láthatóvá tétele, kiaknázása és megőrzése modern eszközökkel (69)
 • Ásványi Katalin, Fehér Zsuzsanna, Zsóka Ágnes: „Erősödött bennem a fenntartható életmód iránti igény”. Hogyan fejleszthető az egyetemisták fenntarthatósági tudatossága egy kurzus által? (79)
 • Hargittai Magdolna, Hargittai István: Telegdi Bálint, a virtuóz kísérleti fizikus. Centenáriumi megemlékezés (94)

Megemlékezés

 • Chikán Attila: Építőkövek egy életműből. Kornai János (1928–2021) (101)
 • Szalai Júlia: Kornai János, A kozmopolita patrióta (107)
 • Dudits Dénes: Személyes tiszteletadás Alföldi Lajos emlékének (110)
 • Raskó István: Emlékmorzsák. Alföldi Lajos (1927–2021) (112)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Duda Ernő: Vírusvadászat: izgalmas krimi, elgondolkodtató beszélgetések és lehangoló konzekvenciák (114)
 • Békés Csaba: Magyar–kínai kapcsolatok a hidegháború idején (116)
 • Barnucz Nóra: Courage in Politics (119)
 • Székely Levente: A magyar internet történetei (122)
 • Daradics Boglárka: Ecsetvonások Lukács György pályaképéhez 8125)
 • Nyusztay Iván: Influencing Beckett / Beckett Influencing (128)
 • Scheffer Kevin: A világ bizonyos szimmetriája (132)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (134)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2021/2

Tematikus összeállítás • Abszolút pedagógusok nyomában

 • Trencsényi László: Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága (147)
 • Kiss Endre: A valóságosan létező abszolút pedagógus (159)
 • Hudra Árpád: Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus (168)
 • Forrai Judit: Pető András és a konduktív pedagógia (179)
 • Hudra Árpád: Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról (191)

2020. Nobel-díjak 2.

 • Kovács József: Fekete lyukak kutatói kapták a fizikai Nobel-díjat 2020-ban (201)
 • Varga Máté: Kémiai Nobel-díj, 2020 (214)
 • Eső Péter, Simonovits András: Árverések – elmélettől a gyakorlatig: a 2020-as közgazdasági Nobel-emlékdíjról (217)

Tanulmányok

 • Szekanecz Zoltán, Constantin Tamás: Covid19: citokinek viharában (226)
 • Golovics József, Zsinkó Máté: A magyar orvosmigráció jellemzői a 2010-es években (240)

Vélemény, vita

 • Sarkadi Balázs: Tudomány, gyógyítás és újságírás (249)

Megemlékezés

 • Koós Sándor, Koósné Török Erzsébet: Stefanovits Pál születésének 100. évfordulójára (254)

Ki a tudós?

 • Bazsa György: Ki volt a tudós? Ki a tudós ma? És holnap? (262)
 • Bollobás Enikő: Tudósok, tudományok és örömök (268)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • B. Kádár Zsuzsanna: Kende Péter utazásai… „Így születtem elegánsan” (273)
 • Tószegi Zsuzsanna: Az online tér hatása az emberi viselkedésre: cybercsapda (276)
 • Hajós-Baku Eszter: „Az úr bevonul szentélyébe!” kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében (279)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (281)

Elektronikusan elérhető itt.