Jogtudományi Közlöny 2021/4

A jogalkotás nyomában

  • Forgács Imre: A „no deal” szerződése. A legújabb Brexit-megállapodás kérdőjelei (153)

Tanulmány

  • Pribula László: A sajtó-helyreigazítás kötelezettjének eljárási pozíciója. Jogalkamázi kérdések és válaszok (161)
  • Szécsényi László: A Genfi Értékpapíregyezmény (171)
  • Nótári Tamás: Adalékok a kora középkori alemann törvénykönyvek datálásához és szerkezetéhez (183)

Vita

  • Döme Attila: A bizonyítás vezérelhetősége a polgári perben (194)

Jogirodalom-Jogélet

  • Sándor István: A biztosítói kárfelelősség dogmatikai és gyakorlati problémái (200)