Adóvilág 2022/7

Adójogszabály-változás

 • Asztalos Zsuzsa: A magánszemélyeket érintő változások az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet alapján (1)

Általános forgalmi adó

 • Száraz Tünde: A NAV Online Számlázó programjának alkalmazására vonatkozó hasznos tudnivalók (4)
 • Szabó Tamás: Autókereskedők a forgalmi adózás és a környezetvédelmi termékdíj-szabályozás rendszerében (11)

Illeték

 • Ladócki-Hajdu Judit: A mostohagyermek jogállása az öröklési illetékkedvezmény alkalmazhatóságának tükrében (17)

Ellenőrzés

 • Némethné Csöngei Zsuzsanna, Rumi Krisztina: A transzferárak ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai (19)
 • Nádas Gábor, Jámborné Ábrók Klaudia: A selejtezési jegyzőkönyvvel mint ellenbizonyítási eszközzel történő tudatos visszaélés a becslési eljárásban (23)

Végrehajtás

 • Németi István: Az egyes követelések ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozássá minősítése az állami adó- és vámhatóság gyakorlatában (25)

Egyéb

 • Kanizsa Levente: A ne bis in idem elv érvényesülése az uniós tagállamok jogában: a büntető és közigazgatási szankciók együttes alkalmazásának jogszerűsége (29)
 • Kereszturi-Farkas Adrián: A számlakibocsátás tényén alapuló hozzáadottértékadó-fizetési kötelezettség az Európai Unió Bírósága gyakorlatában (39)
 • Miterli Balázs: Az adóellenőrzéseket követő határozathozatal során történő határidő-túllépés miatti tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog sérelme a Kúria ítélkezési gyakorlatában (43)

Közlemények

 • Üzemanyagár (38)
 • Várkövi Krisztián: Jogi esetek – bírósági gyakorlat (47)
 • Magóné Pálos Mária: Jogszabályfigyelő (53)
 • Adónaptár (55)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.

Adóvilág 2021/12

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

 • Rosenfeld Anita szakértő (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2022. január 1-jétől hatályos változásai (3)
 • Garamvölgyi Alexandra tájékoztatási szakreferens (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítése – Nyilatkozat, eljárási szabályok (12)
 • Kiss Mariann tájékoztatási szakreferens (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): Az egyéni vállalkozó átalányadózása (18)
 • Kopányiné Mészáros Edda tájékoztatási szakreferens (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): Értékcsökkenési leírás a személyi jövedelemadóról szóló törvényben (28)

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

 • Száraz Tünde szakértő (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): Számlázással kapcsolatos egyes gyakorlati kérdések (34)

KISVÁLLALATI ADÓ

 • Gaál Ágnes osztályvezető (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A kisvállalati adóval kapcsolatos aktuális tudnivalók (41)

VÁM

 • Buzási Tibor alezredes főosztályvezető (NAV Repülőtéri Igazgatósága): Kisértékű termékimport (49)
 • Szűcs Richárd Ferenc alezredes vámigazgatási szakreferens (NAV Vám Főosztály): Áruosztályozási joganyagok változásai 2022. január 1-jétől/Kombinált Nómenklatúra 2022. I. rész (54)

ELLENŐRZÉS

 • Puszta János ezredes szakértő (NAV Központi Irányítása): Építőipari anyagok kivitelének ellenőrzése (62)

VÉGREHAJTÁS

 • Márkus Máté szakértő (NAV Fizetésképtelenségi és Végrehajtási Főosztály): A vagyonelkobzás (64)

EGYÉB

 • Tölgyesi Zsombor osztályvezető (NAV Bevallási és Folyószámla-felügyeleti Főosztály): Szerkezeti változások a hipa-bevallásban 2022-től (71)
 • Erdélyi Antónia Franciska főosztályvezető (NAV Különös Hatásköri Ügyek Főosztálya): Az egyablakos rendszer (OSS/IOSS) alkalmazása során felmerült gyakran ismételt kérdések (78)
 • Kucsera Edit szakértő (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A köztartozásmentesség igazolásának lehetőségei a családok támogatásaival összefüggő egyes eljárások során (83)
 • Somorjai Nóra szakértő (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály): A szakképzési hozzájárulás hatályos szabályai (88)
 • Fodor András Imre szakértő (NAV Fellebbviteli Igazgatósága): Ügyfélcentrikus szemlélet a kérelmek tartalom szerinti elbírálása során (98)

KÖZLEMÉNYEK

Várkövi Krisztián jogi-hatósági szakreferens (NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály): Jogi esetek – bírósági gyakorlat I. (100)

Üzemanyagár (104)

Grébecz Kristóf Balázs szakértő (NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály): Jogi esetek – bírósági gyakorlat II. (105)

Magóné dr. Pálos Mária osztályvezető (NAV Jogi és Koordinációs Főosztály): Jogszabályfigyelő (109)

Adónaptár (110)

Tartalomjegyzéke elérhető itt.