Rubicon különszám

Arisztokrácia. A kastély világa

Képes történelem

 • Baji Etelka, Csorba László: Az arisztokrácia világa (4)
 • Gödölle Mátyás: Koronázás és lakoma. Az utolsó magyar koronázási szertartás képei (42)
 • Katona Anikó: Art deco. Dekadens évtizedek. Plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon (54)
 • Marinovich Endre: Antall József. A rendszerváltoztatás miniszterelnöke: 1990-1993 (74)
 • Szabó Lajos: Vermes Lajos. A magyar sport hőskora egy sportagitátor fényképhagyatékán keresztül (90)

Rubicon 2022/3-4

Nagyító alatt: Ukrajna

 • Varga Beatrix: A Kijevi Rusztól a szuverén Ukrajnáig (4)

A hónap témája: Dualizmus

 • Fónagy Zoltán: Modernizációs sikertörténet. Társadalom és gazdaság a dualizmus korában (16)
 • Csorba László: Kossuth kiegyezéskritikája. „Jogelalkuvás” és viczkándozó Tisza-magyarok (26)
 • Fodor Pál, Fónagy Zoltán: Ferenc József magyar nézőpontból (38)
 • Pollmann Ferenc: Az Osztrák-Magyar haderő. A birodalom egységének talpköve, vagy inkább Achilles-sarka? (44)
 • Estók János: Az országgyűlési ellenzék. 1867-1914 (54)
 • Kaposi Zoltán: A modernizáció útján. A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezéstől az első világháborúig (70)
 • Zsigmond Gábor: Magánérdek és közérdek. Közlekedésfejlesztés a dualizmus idején (80)
 • Szabó Lajos: A sportélet intézményesülése Magyarországon (98)
 • Bellák Gábor: Művészet a dualista korszakban (108)
 • Császtvay Tünde: Ki töltse be az űrt? Generációváltás a magyar irodalomban (134)
 • Gerő András: A dualizmus és a magyarok (146)
 • Cieger András: Egy politikai kompromisszum mérlege (156)
 • Ujváry Gábor: Bécs és Budapest. A két székesfőváros párhuzamos fejlődése a Monarchiában (168)