Valóság 2024/5

 • Csath Magdolna: A körforgásos gazdaság és az értékláncok (1)

Századok

 • Egy szakmaközi vitaülés kritikai észrevételei (13)
 • Szabados György: Kalászolás középkor kútfőinkben keleti kulturális kapcsolatainkról (14)
 • Hoppál Mihály: Jegyzetek az ősmagyar mítoszok eredetiségéről (24)
 • Sántha István: Diószegi Vilmos személyisége, munkássága szibériai terepkutatásai tükrében – nyolc tételben (30)
 • M. Lezsák Gabriella: „Rombolni mindig könnyebb, mint építeni” (39)
 • Somfai Kara Dávid: Pócs Éva tanulmánya margójára (42)
 • Agócs Gergely: Megjegyzések egy dekontrokciós kísérlethez (47)
 • Mátéffy Attila: A honfoglaló magyarok világfája Pócs Éva illúzióinak fényében. Prekoncepci, koncepció, miszkoncepció – avagy a képmutatás módszertana (54)

Műhely

 • Befejezetlen múlt című eszmetörténeti konferencia (73)
 • Boros János: Befejezhetetlen múlt és befejezhetetlen jelen. A történelem procedurális poétikája (74)
 • Fenyvesi Szabolcs: Politikai retorika és modernitás – Észrevételek (86)
 • Leidinger-Demeter Kata: Az egykekérdés a magyar közgondolkodásban a századfordulótól a Horthy-korszakig (97)
 • Segesdi Gergő: A királykérdés árnyékában, a köztársasági gondolat megjelenése a magyar politikai közbeszédben (110)

Napló és kritika

 • Czirkos Barnabás: A nemzetek tragédiája, avagy a demográfia filozófiája (120)

Külföldi folyóiratokból

 • Thomas Isler: Kétségbeesünk a világ állapota miatt? (123)
 • Zanny Minton Beddoes: Melyik a világ legszebb nyelve? (125)
 • Százéves a Magyar Nemzeti Bank 1. rész (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (23, 29, 46)

Rubicon 2023/9

Nagyító alatt: Az első magyar királyné

 • Zsoldos Attila: Gizella. A keresztény hit túszából első magyar királyné (4)
 • Csákó Judit: Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony? Bajorországi Gizella eltérő megítélései a krónikairodalomban (12)

A hónap témája: Kettős honfoglalás

 • M. Lezsák Gabriella: László Gyula kolozsvári évei, 1940-1949
 • Szabados György: Kettős honfoglalás. A „termékeny bizonytalanság” jegyében. László Gyula elméletéről az írott források alapján (30)
 • Hoppál Mihály: A honfoglaló magyar nép élete. László Gyula az ősi magyar hitvilágról (42)

Dosszié: Internacionálék

 • Kántás Balázs: A Fehér Internacionálé. Magyar-bajor-osztrák titkos szervezkedés, 1920-1921 (50)
 • Kolontári Attila: A világforradalom pártja. A Komintern (60)
 • Hahner Péter: A IV. Internacionálé (76)

Belügyi Szemle 2023/7

 • Előszó (1)

Tanulmányok

 • Kovács Gábor, Gergely Péter, Kosztya Sándor, Kozma Zsolt, Simon Gábor, Szabados György, Tóth Anita Réka, Törő Klára, Weiczner Roland: Módszertani ajánlás. A járművezetés bódult állapotban bűncselekmény orvosszakértői véleményezésének egyes kérdéseiről (114)
 • Petrétei Dávid: A daktiloszkópiai nyomkutatás modern módszerei II. – A vegyi módszerek (1169)
 • Márton Balázs: A hangulatjelek szerepe a büntetőügyekben (1183)
 • Sófi Gyula, Törő Krisztina, Csikós Gábor: A pszichológiai és pszichiátriai szakértői tevékenység nehézségei a gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények büntető eljárásában (1197)
 • Klenner Zoltán: A modern menekültügyi igazgatás létrehozása a közép-európai országokban (1221)
 • Gulyás Attila: A nyílt forrásból származó adatgyűjtés automatizálásának lehetőségei (1237)
 • Hidvégi Előd, Süvegh Gábor: Az első magyarországi igazságügyi szakértői intézet 150 éves története (1271)
 • Boruzs Hunor: A fegyveres biztonsági őrzés helye, szerepe és jelene a rendészeti struktúrában (1281)

Recenzió

 • Erdélyi Ákos: Női intimpartnerek sérelmére elkövetett emberölések tipológiája. A kockázati tényezők interakciói Spanyolországban (1295)

Könyvismertető

 • Németh Viktor, Fazekas-Pátyodi Szandra: Viselkedésértés (Michael Hallsworth és Elspeth Kirkman Behavioral Insight című könyvének ismertetése) (1301)

Interjú

 • Szabó Csaba: Változatlanul „szakmaiság, szerénység, szorgalom” interjú Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnaggyal (1307)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Rubicon 2023/4

Márciusi ifjak

 • Csorba László: A politikus Petőfi. Kultusz nélkül, tisztelettel (4)
 • Hermann Róbert: Vasvári Pál. A nagy nap másik vezére (12)
 • Fleisz János: Irinyi József. Aki a 12 pontot megfogalmazta (24)
 • E. Csorba Csilla: A forradalmár. Irányi Dániel, akiről Jókai Baradlay Ödönt formázta (30)
 • Basics Beatrix: Degré Alajos. A forradalom krónikása (38)
 • Bagi Zoltán: A magyar Marseille. Forradalmi forrongás Győrben 1848 márciusának idusán (44)
 • Hermann Róbert: A márciusi ifjak (46)
 • Szabados György: Ördögi huj-huj. Két magyar március 15. a 10. századból (62)
 • David Armitage: A Rubicon átlépése. A római polgárháborúk emlékezete (66)

 • Tóth Judit: Munkás hősök a Ludas Matyiban. Munkaverseny az 1848-as események 100. évfordulójának tiszteletére (76)

Rubicon 2021/7

Lengyelország

 • Szabados György: Megszentelt kötelékek. Árpádok és Piastok. A lengyel-magyar kapcsolatok első századai (4)
 • Katarzyna Grynienko, Agnieszka Kowalska, Rafal Panfil, Bartosz Skop, Bogusz Wasik: Malbork vára. Egy erőd ezer arca (12)
 • Pósán László: A grünwaldi csata. A Német Lovagrend és Lengyelország összecsapása, 1410 (24)
 • Slawomir Majoch: Wawel. A lengyel Akropolisz (32)
 • Papp Júlia: II. Zsigmond Ágost lengyel királyfi páncélja (42)
 • Szende László: A Jagelló-ház. Egy ízig-vérig közép-európai dinasztia (46)
 • Gebei Sándor: A Fenséges Köztársaság. Najjasniejsza Rzeczpospolita (56)
 • Kármán Gábor: Nyomás alatt. A Lengyel-Litván Unió hatalmi státuszának megrendülése a 17. század első felében (64)
 • Hahner Péter: Lengyelország felosztásai (72)
 • Hahner Péter: A Varsói Hercegség (84)
 • Kovács István: Véráldozat a jövőért. A lengyel ép szabadságharcai – 1830-31, 1863-64. Benne: A lengyel Himnusz szerzője Magyarországon (92)
 • Rosonczy Ildikó: Az Orosz Birodalom lengyelképe (100)
 • Hermann Róbert: Bem apó (102)
 • Rosonczy-Kovács Mihály: „A ti szabadságotokért, s a mienkért.” Egy lengyel és egy olasz napiparancs az 1848-49-es szabadságharc végnapjaiból (114)
 • Lagzi István: Evakuáció. Lengyel katonák Franciaországba menekítése. 1939. október – 1940. június (118)
 • Dawid Golik: A Honi Hadsereg (124)
 • Jerzy Snopek: Hős és mártír. Witold Pilecki (128)
 • Wojciech Frazik: Waclaw Felczak (130)

Rubicon 2021/1 Különszám

Honfoglalók

 • Sudár Balázs: Bizonytalant a bizonytalannal… A magyar őstörténet kérdései (4)
 • Türk Attila: A honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere (12)
 • Sudár Balázs: A magyarok vándorlása történészszemmel (18)
 • Tóth Sándor László: A honfoglalás és a Kárpát-medence birtokba vétele (22)
 • Szabados György: Álmos és Árpád (30)
 • Négyesi Lajos: A pozsonyi csata (36)
 • B. Szabó János: A sztyeppei hadviselés és a honfoglalók (38)
 • Petkes Zsolt: A honfoglaló magyarság fegyverzete (449
 • Igaz Levente: A régi magyar íjászat. Kísérletek a honfoglalók íjászatának megismerésére (50)
 • Flesch Márton: Honfoglalók lóháton. A 10. századi magyarok lovai és lószerszámai (54)
 • Révész László: A honfoglalás és államalapítás kori temetők tanulságai (58)
 • Füredi Ágnes: Tarsolyok (66)
 • Boldog Zoltán: Őseink viselete (72)
 • Vásáry István: A keleten maradt magyarok (80)
 • Pamjav Horolma, Fehér Tibor, Németh Endre, Csáji László Koppány: A populáció- és filogenetikai adatok őstörténeti értelmezésének lehetőségei és korlátai (83)
 • Sudár Balázs: Őstörténeti kacsák. Az írott források buktatói (88)
 • Pusztai Tamás: Elit alakulat. A karosi temető titkai (88)
 • Sándor Klára: Beszéltek-e törökül is a honfoglalók? (94)
 • Tóth Valéria: Etelköztől Tihanyig. A helynevek és a magyar őstörténet (96)

Rubicon 2021/1-2

 • Szabados György: A 9-10. századi magyarokról – idegen szemmel. „Szemrevaló és szép külsejű emberek… annyira műveletlenek voltak” (4)
 • Veszprémy László: Európa magyarságképe a középkorban, 1000-1437 (8)
 • Jászay Magda: Mátyás király. Milyennek látta a humanista világ? Benne: A Corvinák képaláírásai: Zsupán Edina (18)
 • Oborni Teréz: Fények és árnyékok a török kori Budán (38)
 • Oborni Teréz: Útirajzok a 16. századi Erdélyről (46)
 • Varga J. János: A kereszténység védőbástyája (52)
 • Kármán Gábor: Kettős látás. Magyarország képe a 16-17. századi Európában (58)
 • Tóth István György: Terra incognita. Fény és homály az olasz misszionáriusok magyarországi jelentéseiben. A Szentszék 17. századi Magyarország-képe (66)
 • Korpás Zoltán, Martí Tibor, Monostori Tibor: Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe (72)
 • Fodor Pál, Ivanics Mária, Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel (80)
 • Papp Klára: Hofmannsegg úti élményei. Egy német gróf, aki megszerette a magyarokat (88)
 • Kulcsár Krisztina: Hogy látták? Német utazók a 18. századi Magyarországról (100)
 • Kurucz György, Mogyorósi András: Angol utazók Magyarországon. Elmaradottság és szellemi igényesség. Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján (108)
 • Galambos Csilla: Townson térképe (116)
 • Pellérdi Márta: Reformkori angol utazó Magyarországon és Erdélyben. John Paget a magyarokról és a nemzetiségekről (118)
 • Frank Tibor: „Magyar! Mentsd meg a világot!” Magyarország angol-amerikak képe, 1848-1867 (128)
 • Pók Attila: A magyarság mint európai bűnbak (142)
 • Kolontári Attila: Lovagias ellenfelek. Gyenyikin orosz tábornok magyarországi emigrációja (150)
 • Gaál Enikő: „A magyarok fájdalma…” 1956 a hollandiai magyarságképben
 • Réthelyi Orsolya: Na, Anya, fogadjunk már be egy magyar menekültet! (162)