Korall 2023/94

Felekezeti életutak, vallási magatartásformák

 • Szász Lajos: Református egyházi elit a 19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerület esperesei (5)
 • Koloh Gábor: Református lelkészi mobilitás a Dunamelléki Egyházkerületben a két világháború között (27)
 • Dezső Kinga Julianna: „Évêque malgré lui.” Révész Imre püspöki működése a Horthy-korszakban (44)
 • Balogné Tóth Katalin: „Vissza a zsidósághoz!” A Páva utcai zsinagóga mint a Pesti Izraelita Hitközség „vallási konzervativizmusának” szimbóluma és terepe a két háború között (69)
 • Sulák Péter Sándor: „A mi feladatunk a Tsz-ek keresztvíz alá tartása.” A Szolnok megyei papi békebizottság együttműködési stratégiái a kényszerkollektivizálás korai időszakában (1950-1956) (92)
 • Völgyesi Orsolya: A Bokor papjai. Egy katolikus megújulási mozgalom egyházi hálózatai az 1970-es, 1980-as években (114)

Könyvek

 • Bárány Zsófia: Halmos Károly: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete (139)
 • Héjjas Flóra: K. Horváth Zsolt: A bundátlan Vénusz. A női testszőrzet biopolitikája és az eszményi test politikai antropológiája (146)
 • Gaál Tekla: Géra Eleonóra (szerk.): Budai úrinők romlakásban. Levelek a Fény utcából 1944-1947. (150)
 • Szerzőink (155)
 • Contents (156)
 • Abstracts (158)