Jogtudományi Közlöny 2020/10

Tanulmány

  • Halmai Péter: A polgári anyagi jog szabályozása és az uniós jog viszonya (425)
  • Miczán Péter: A szavahihetőség további bizonyítási kapcsolódásai a polgári perben (432)
  • Bencsik Imola: A felek autonómiájának történelmi előzményei és korlátai a hazai és a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásban (443)
  • Cséffai Attila Csaba: A szakértőhöz való alkotmányos jog (460)

Szemle

  • Kecső Gábor: A pénzügyi tárgyú törvények alkotmányossági felülvizsgálatának korlátai (471)

Jogirodalom, jogélet

  • Sipos Alexandra: Nagy Márta A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban című könyvéről (480)