Közgazdasági Szemle 2023/9

 • Oblath Gábor, Simonovits András: Keresetek, valorizáció és nyugdíjak – koncepcionális kérdések és statisztikai problémák (929)
 • Banyár József: A magyar nyugdíjrendszer pontrendszerre való áttérésének vizsgálata (964)
 • Bethlendi András, Mérő Katalin: Árnyékbankrendszer Magyarországon (1001)
 • Hüttl Antónia: Gazdasági teljesítmény és látens cserearány-javulás a piacgazdasági átmenet idején Magyarországon (1021)

Tudományos tájékoztató

 • Golovics József, Rosta Miklós: Áttekintés a magyarországi gazdaságtudományi doktori iskolák helyzetéről. Az MTA IX. osztálya Közgazdaság-tudományi Bizottságának és Gazdaságtudományi Bizottságának közös ülése, 2022. október 6. (1038)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Az intézmények fejlődése és a fejlődés intézményesülése. Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában (1043)
 • A cikkek angol nyelvű kivonata (1052)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/6

 • Horváth Gábor, Kotek Péter, Simonovits András, Takácsné Tóth Borbála: Az energiaárak támogatása Magyarországon – egy egyszerű modell (589)
 • Laczó Ferenc: Adalékok az inflációs folyamatok jobb megértéséhez (613)
 • Antal-Pomázi Krisztina, Valentiny Pál: Versenyközgazdászok (647)

Műhely

 • Hartvig Áron Dénes, Madari Zoltán, Pap Áron, Wimmer Ágnes, Oroszné Csesznák Anita: A digitalizáció hatása a vállalati hozzáadott értékre Magyarországon (672)
 • Balogh Renátó, Bácsné Bába Éva: Miért üresek a labdarúgó-stadionok lelátói? A sportfogyasztástól való tartózkodási skála adaptációja (690)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (709)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/4

Akadémiai székfoglaló

 • Mihályi Péter: Kísérletek a nemzeti vagyon újraelosztására Magyarországon a 20. és 21. században (349)

Tanulmányok

 • Gáspár Attila, Reizer Balázs: Újabb hozzászólás az ismét elmaradt minimálbérvitához (365)
 • Simonovits András: Változó infláció és a nyugdíjak – Magyarország, 2010-2023 (381)
 • Valentiny Pál: Koronavírus-járvány és versenyszabályozás (398)
 • Böcskei Elvira, Somogyi Róbert: A vállalkozások fenntartható tevékenysége. A taxonómiarendelet hatásainak piacelméleti modellezése (432)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (451)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/10

Megemlékezés

 • Csaba László: Erdős Tibor (1928-2022) (1109)

Tanulmányok

 • Szabó Lajos Tamás: A közfoglalkoztatottak jellemzői (1114)
 • Simonovits András: Élettartamrés, indexálás és korspecifikus nyugdíjeloszlás (1157)
 • Ertl Antal: Méltányos és méltánytalan különbségek az egyéni döntéshozatalban 81170)
 • Takács András, Várkonyi Patrik: A hazai kis- és középvállalati szektor vállalatértékelési sajátosságai (1195)

Szemle

 • Mizik Tamás: A bioetanol-termelés gazdasági és fenntarthatósági vetületei (1213)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/7-8

Tanulmányok

 • Csillag Balázs, Neszveda Gábor: Gyorsjelentés – lassú árfolyam? A gyorsjelentés utáni árfolyamsodródás vizsgálata a magyar részvénypiacon (801)
 • Kondor Gábor: Egyoldali párosítási piacok nehézségi eredményei magasabb dimenzióban (825)
 • Csató László, Petróczy Dóra Gréta: Hogyan számszerűsíthető az ösztönzéskompatibilitás? Esettanulmány a sport világából (841)
 • Bogáromi Eszter, Hortay Olivér, Kökény László: A magyar háztartások viselkedési jellemzői a tudatos hulladékgazdálkodásban (853)
 • Braun Emese, Sebestyén Tamás: Hány fecske csinál nyarat? A nem teljes hálózati szerkezet és az attitűd hatása az együttműködésre (869)
 • Simonovits András: Nyugdíjstratégiai alternatívák, 2023-2029 (902)
 • Lukovszki Lívia, Rideg András, Sipos Norbert: A kisvállalati termék- vagy szolgáltatásinnováció erőforrás-alapú megközelítése (929)

Műhely

 • Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági konvergencia mozgatórugói az Európai Unióban (962)

Könyvismertetés

 • Győrffy Dóra: Kelet-Közép-Európa gazdasága a koronavírus járvány után – folytatódik-e a felzárkózás? (981)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2021/11

 • Havran Dániel, Gosztonyi Márton: Karátos likviditásmenedzserek (1141)
 • Simonovits András, Lackó Mária: A várható élettartam–jövedelem kapcsolat egyszerű ökonometriai becslése – újraelosztás a nyugdíjrendszerben (1162)
 • Gyurkovics János, Vas Zsófia: Összefüggések a hálózatok jellemzői és a vállalkozások innovációs teljesítménye között (1171)
 • Tóth András: A nagy átalakulás nagy ellentmondása (1191)
 • Nádas Nikoletta, Vas Zsófia: A felelősségteljes innováció tíz éve az Európai Unió szakpolitikájában (1210)

Könyvismertetés

 • Kovács Erzsébet: Másképp hat a járvány, mint a gazdasági válságok? Jay Liebowitz (szerk.): The Business of Pandemics. The COVID-19 Story. CRC Press–Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2021, 254 o. (1231)

Statisztikai Szemle 2021/7

Tanulmányok

 • Halpern László: Termékválaszték és termelékenység (605)
 • Simonovits András: Életpálya-jövedelemtől függő várható élettartam és a nyugdíjrendszer (632)
 • Iloskics Zita, Sebestyén Tamás: A sokkterjedés szerkezeti jellemzőinek változásai a fejlett gazdaságok között (661)

Fórum

 • Hírek, események (700)

 • Kiadók ajánlata (702)

Közgazdasági Szemle 2021/3

 • Simonovits András: A kötelező magánnyugdíjpillér három elemi modellje (233)
 • Jankovics László: Költségvetési tanácsok az EU-ban – ölebek, vérebek vagy őrkutyák? (251)
 • Czeczeli Vivien: A monetáris politika hatása a jövedelmi egyenlőtlenségekre (282)

Esszé

 • Molnár György: Amartya Sen és az igazságosság eszméje (300)

Szemle

 • Kispál-Vitai Zsuzsanna, Németh Julianna: Szilánkok az üvegplafonból (308)

Könyvismertetés

 • Honvári Patrícia: Amit minden közgazdaságot tanulónak tudnia kell. John Komlos: A valójában létező gazdaság és az emberarcú kapitalizmus alapjai (332)
 • Takács Olga: Dani Rodrik: A közgazdaságtan menő. A „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi (337)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (341)

Magyar Tudomány 2021/2

Tematikus összeállítás • Abszolút pedagógusok nyomában

 • Trencsényi László: Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága (147)
 • Kiss Endre: A valóságosan létező abszolút pedagógus (159)
 • Hudra Árpád: Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus (168)
 • Forrai Judit: Pető András és a konduktív pedagógia (179)
 • Hudra Árpád: Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról (191)

2020. Nobel-díjak 2.

 • Kovács József: Fekete lyukak kutatói kapták a fizikai Nobel-díjat 2020-ban (201)
 • Varga Máté: Kémiai Nobel-díj, 2020 (214)
 • Eső Péter, Simonovits András: Árverések – elmélettől a gyakorlatig: a 2020-as közgazdasági Nobel-emlékdíjról (217)

Tanulmányok

 • Szekanecz Zoltán, Constantin Tamás: Covid19: citokinek viharában (226)
 • Golovics József, Zsinkó Máté: A magyar orvosmigráció jellemzői a 2010-es években (240)

Vélemény, vita

 • Sarkadi Balázs: Tudomány, gyógyítás és újságírás (249)

Megemlékezés

 • Koós Sándor, Koósné Török Erzsébet: Stefanovits Pál születésének 100. évfordulójára (254)

Ki a tudós?

 • Bazsa György: Ki volt a tudós? Ki a tudós ma? És holnap? (262)
 • Bollobás Enikő: Tudósok, tudományok és örömök (268)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • B. Kádár Zsuzsanna: Kende Péter utazásai… „Így születtem elegánsan” (273)
 • Tószegi Zsuzsanna: Az online tér hatása az emberi viselkedésre: cybercsapda (276)
 • Hajós-Baku Eszter: „Az úr bevonul szentélyébe!” kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében (279)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (281)

Elektronikusan elérhető itt.

Külgazdaság 2021/1-2

 • Körkérdés a járvány utáni újrakezdésről: merre tovább? Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Laki Mihály, Mérő Katalin, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Vakhal Péter, Várhegyi Éva (3)
 • Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és a feldolgozóipari értékláncok új szereplői (137)

Kitekintő

 • Berend T. Iván: vita egy szélsőbaloldali EU-kritikával (150)

Jogi melléklet

 • Kreisz Brigitta: Robusztussá tehető-e a válság utáni pénzügyi szabályozás a nemzeti implementáció éveiben? (158)

Palánkai Tibor: Megemlékezés Zalai Ernőről (181)