Rubicon 2020/11

Kossuth Lajos

 • Csorba László: Államférfi és legendák hőse (3)
 • Csorba László, Lengyel Beatrix: Egy ismeretlen Kossuth-kép (4)
 • Miskolczy Ambrus: Kossuth Lajos Eperjesen (6)
 • Erdődy Gábor: Békés vagy forradalmi úton? Kossuth a polgári átalakulás alternatíváiról (10)
 • Estók János: Kossuth és a területi autonómia. Nemzetiségi követelések és a magyar nemzetiségi politika 1848-1849-ben (22)
 • Hermann Róbert: Kossuth Lajos és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben. Miért Dembiński? Miért Görgei? Miért Bem?
 • Csorba László: A turini remete. Kossuth Olaszországban
  • Benne: Lengyel Beatrix: Vizitkártya 1867-ből
 • Lengyel Beatrix: A „távcsöves Kossuth”. Egy kép az amatőr természetbűvár olaszországi otthonából (66)
 • Schwarzwölder Ádám: Kossuth halála. Magyarországon a halál is politizál (68)
 • Fazekas Csaba: Kossuth Lajos házassága (80)