Acta Humana 2021/2

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Alaptörvény

 • Balogh Zsolt: Bírói hatalmi ág az Alaptörvényben – a bírói függetlenség néhány aspektusáról (9)
 • Hörcherné Marosi Ildikó, Kováts Beáta: Amikor a bíró visszaél a függetlenségével (23)
 • Koltay András: A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében (37)
 • Patyi András: Az eljárási alapjogok és az eljárási alkotmányosság néhány kérdése az Alaptörvényben (95)
 • Schanda Balázs: Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedében (117)
 • Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái – 10 év múltán (135)
 • Varga Zs. András: Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében (155)

Tanulmányok

 • Bándi Gyula: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, a Szociális Karta és a környezeti jogok (179)
 • Kecskés Gábor: A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében (207)

Recenzió

 • Horváth Attila: Választójog, választási rendszerek és népszavazások a közjog és a politika határán (221)

Acta Humana 2020/3

 • Szerzőink (5)
 • Beköszöntő (7)

Tanulmányok

 • Balázs Zoltán: Az emberi jogok miunt politikai doktrína a lelkiismereti szabadság példáján (9)
 • Balogh Zsolt Péter: Kereszténység és emberi jogok – az emberi méltóság nézőpontjából (31)
 • Csink Lóránt: Mi a szabadság? (45)
 • Deli Gergely: A lelkiismeret alkotmányossága (55)
 • Kis Norbert: Az elveszett Paradicsom keresése (73)
 • Lánczi András: Szabadság és törvény (99)
 • Nyirkos Tamás: Az emberi jogok vallása: viták és értelmezések (123)
 • Rixer Ádám: A keresztény szabadság jogi és teológiai fogalma (139)
 • Schanda Balázs: Vallásszabadság, közjó, keresztény kultúra (169)

Elektronikus formában elérhető itt.