Fontes Iuris 2022/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Salgó László Péterrel, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Szaniszló Krisztián: A kormányalakítás folyamata és a magyar parlamentáris kormányforma sajátosságai némi európai kitekintéssel (7)

Büntetőjog

 • Jancsó Gábor: Nemzetközi elfogatóparancs, ideiglenes kiadatási letartóztatás iránti kérelem – a nemzetközi és hazai jogi fogalmak összeegyeztethetőségének kihívásai (18)

Magánjog

 • Rábai Gábor: Egy lépés az nem lépés – tánclépések szerzői védelme a parketten és azon túl (29)

Európai és nemzetközi jog

 • Sereg Péter: A nemzetközi szervezetek és a pénzügyi szektor klímavédelemmel kapcsolatos tevékenysége (39)
 • Kissné Berta Rita: A forgalmi és helymeghatározó adatok megőrzése, valamint az azokhoz való hozzáférés és a bűnüldözés viszonyának alakulása az Európai Unió Bírósága ítéleteinek tükrében (46)
 • Jogértelmezés (50)
 • Konferencia-összefoglaló (53)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2022/1

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Varga Judit igazságügyi miniszterrel (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter, Molnár Csaba: A koronavírus elleni védőoltás kodifikációs háttere és alktománybírósági értékelése az osztrák szabályozásra való kitekintéssel (8)

Közjog

 • Szupera Péter: Az Aranybulla születésének körülményei, tartalma és szerepe a történeti alkotmányban 800 év távlatából (18)

Büntetőjog

 • Petrasovszky Berta: A ne bis in idem elvről, különös tekintettel az állatvédelmi hatósági eljárás büntetőeljáráshoz való viszonyáról (27)

Magánjog

 • Maka Zsófia: A versenyjog és a tech-óriások küzdelme a digitális platform-gazdaságban – A digitális piacokról szóló rendelettervezet (DMA) törekvései és fejleményei (38)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olívia: Az uniós irányelvek kötelező ereje, függetlenül a nemzeti jogba történő átültetés megvalósulásától (48)

Jogértelmezés (54)

Hírek, események

 • Közéleti események (57)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)

Fontes Iuris 2020/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel (5)

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter: A hazai veszélyhelyzeti jogalkotás a kodifikátor szemével (8)

Tanulmányok

Közjog

 • Vajna Zita Barbara, Czigle Evelin: A szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő alapvető jog érvényesülésének és korlátozásának határai a veszélyhelyzet idején, kitekintve az európai uniós szabályozásra (19)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Különleges jogrendhez, különleges büntetőeljárás (34)

Magánjog

 • Kőrösy Judit, Szilágyi-Tóth Ágnes, Ribaritsné Győri Enikő: A veszélyhelyzet ideje alatt a magánjogi jogi személyekre, az egyéni vállalkozókra és a társasházakra vonatkozó eltérő szabályok megalkotásának jogalkotói célkitűzései, a szabályozással biztosított veszélyhelyzeti működés (45)

Európai és nemzetközi jog

 • Rudi Alexandra, Ujhelyi Dávid: A szellemi tulajdonjog területén megvalósult különleges jogrendi jogalkotás – háttér és eredmények (53)

Jogértelmezés

 • Az illetékesség egyes kérdései az ügyfél lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozására tekintettel (59)
 • A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzésének szabályozása a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet tükrében (60)
  Konferencia-összefoglaló
 • Vitaindító az Európa jövőjéről szóló konferenciához: az intézményközi megállapodás perspektívái, tagállami és intézményi elvárások (62)

Hírek, események

 • Közéleti események (65)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (73)