Fontes Iuris 2021/2

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Ökrös Oszkár európai uniós ügyekért felelős államtitkárral (5)

Tanulmányok

Közjog

  • Ujvári Blanka: Az Alkotmánybíróság hontalansággal kapcsolatos határozatai (9)

Büntetőjog

  • Busch Balázs, Vass Péter: Az új Büntetőeljárási törvény első novellája: a bírósági eljárást érintő változások II. (16)

Magánjog

  • Rónai Orsolya: A közbeszerzési eljárás megnyerésével kapcsolatos esély elvesztésére alapított kártérítési igény (29)

Európai és nemzetközi jog

  • De Negri Laura: Az európai integráció hatása a hagyatéki ügyekre (36)
  • Vercseg-Pap Orsolya: A laboratóriumtól az igazolványig: a vakcinázás útja az Európai Unióban (41)

Jogértelmezés (51)

Konferencia-összefoglaló (55)

Hírek, események

  • Közéleti események (59)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (63)

Elektronikusan elérhető itt.