Magyar Tudomány 2023/8

Tematikus összeállítás: Új távlatok az endokrinológiában

Vendégszerkesztő: Igaz Péter

 • Igaz Péter: Bevezető (961)
 • Tömböl Zsófia, Igaz Péter: Tisztázatlan jelentőségű hormonok az emberben (oxitocin, kalcitonin, dehidroepiandroszteron) (964)
 • Decmann Ábel, Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek mint hormonok? A hormonfogalom lehetséges bővülése (976)
 • Patócs Attila: Genetikai vizsgálati módszerek fejlődése egy emberöltő alatt és jelentőségük az endokrinológiában (986)
 • Perge Pál, Igaz Péter: A feokromocitóma – egy különleges endokrin daganat (996)
 • Garai Ildikó: Új diagnosztikus és terápiás lehetőségek a nukleáris medicinában a neuroendokrin daganatok terén (1005)

Tanulmányok

 • Szekanecz Máté, Szekanecz Zoltán: Mesterséges intelligencia a zenében (1014)
 • Szabó-Szentgróti Eszter, Rámháp Szabolcs, Kézai Petra Kinga: A kassza nélküli technológiák – a „Csak sétálj ki” boltok – forradalmasítják a kereskedelmet (1030)
 • Kürti László: Orvosok, dobok és táncok: egy ismeretlen amerikai–magyar utazó és amatőr vizuális antropológus, Andreas E. Laszlo (1899–1960) (1040)

Vélemény, vita

 • Báldi András, Valkó Orsolya, Lengyel Szabolcs: Illúzió a változás? Válasz az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) Regenerative Agriculture tanulmányával kapcsolatos cikkekre (1049)
 • Balázs Ervin, Horn Péter, Hornok László, Kovács Melinda, Rajkai Kálmán, Szendrő Zsolt: A tudomány felelőssége (1059)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Falus András: Hargittai Balázs (szerkesztő): Négyszemközt a tudománnyal (1066)
 • Gellér Katalin: Catherine Horel: Francia utazók Magyarországon 1818–1910 (1070)
 • Imreh Sz. István: Raskó István: Génrégészet. Az emberiség eredetének genetikai története (1073)
 • Viczián István: Gurka Dezső (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa (1076)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1080)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.