Fontes Iuris 2022/1

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Interjú Varga Judit igazságügyi miniszterrel (5)

Tanulmányok

Kiemelt tanulmány

  • Salgó László Péter, Molnár Csaba: A koronavírus elleni védőoltás kodifikációs háttere és alktománybírósági értékelése az osztrák szabályozásra való kitekintéssel (8)

Közjog

  • Szupera Péter: Az Aranybulla születésének körülményei, tartalma és szerepe a történeti alkotmányban 800 év távlatából (18)

Büntetőjog

  • Petrasovszky Berta: A ne bis in idem elvről, különös tekintettel az állatvédelmi hatósági eljárás büntetőeljáráshoz való viszonyáról (27)

Magánjog

  • Maka Zsófia: A versenyjog és a tech-óriások küzdelme a digitális platform-gazdaságban – A digitális piacokról szóló rendelettervezet (DMA) törekvései és fejleményei (38)

Európai és nemzetközi jog

  • Somogyi Olívia: Az uniós irányelvek kötelező ereje, függetlenül a nemzeti jogba történő átültetés megvalósulásától (48)

Jogértelmezés (54)

Hírek, események

  • Közéleti események (57)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (60)