Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

 • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

 • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

 • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

 • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

 • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

 • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
 • Összefoglalók (149)

Szociológiai Szemle 2023/2

Tanulmányok

 • Stefkovics Ádám, Szabari Vera, Batiz Kinga, Bukovics Babett, Pavalacs András, Tariska Andrea, Zenovitz Lili: Szociológiai tudástermelés Magyarországon 1971 és 2021 között. Hat társadalomtudományi folyóirat szisztematikus áttekintése (4)
 • Drjenovszky Zsófia, Sztáray Kézdy Éva: A munka és a magánélet közti egyensúly alakulása a kisgyermekkel otthon lévő apák családjában (29)
 • Németh Krisztina: Társadalmi tér, fizikai tér és habitus: elméleti csomópontok és kutatási irányok (56)
 • Brys Zoltán, Pénzes Melinda, Albert Fruzsina: A Covid19 elleni védőoltás elutasítása
  együtt élő párok körében: egy online kérdőíves vizsgálat eredményei (81)

Recenziók

 • Zsidó Bence, Bodor Péter: Digitális technológiák és adatbányászat az elnyomás szolgálatában Darren Byler: In The Camps. China’s High-Tech Penal Colony (98)

Helyesbítés

 • Ilyés Virág, Lőrincz László: Helyesbítés a Női és férfi karrierutak Magyarországon. Foglalkozási mintázatok szerepe és vezetői bérek és béregyenlőtlenségek alakulásában című tanulmányhoz (104)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.