Korall 2023/91

Adózás és adózók

 • Rácz Lajos: Hová valósi vagy? Interjútöredék Beluszky Pállal (5)
 • Fedeles Tamás: A pénz útja. A magyar-szentszéki pénzügyi kapcsolatok geográfiája és dinamikája a késő középkorban (11)
 • Nagy Ágoston: A jobbágytelken ülő nemesség és a rendi társadalom képe az 1825-27-es diétán (35)
 • Mátyás-Rausch Petra: Vámjövedelmek a hatalmi mechanizmusok szolgálatában. A harmincadvám jelentősége Erdélyben a 17. század első felében (62)
 • Nagy János: A városok és az adókérdés az 1764-65. évi országgyűlésen Pest város követjelentéseinek tükrében (87)
 • Nagy Botond: Közteher a falu javára. Községi pótadózás a dualizmus kori Háromszéken (104)
 • Pál Judit: Az önkormányzat ára: a vármegyék közigazgatási költségeinek fedezése az 1870. évi 42. törvény nyomán (126)
 • Kollár Zsuzsanna: Adományozás a Váci Siketiskola alapításában (158)

Könyvek

 • Kunt Gergely: Nem „málenkij robot” – új megközelítésben a német származású lakosság deportálástörténete. Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetúnióba deportálása Magyarországról 1944//1945. (184)
 • Papp Adrienn: Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Varga J. János: Pécs története III. A hódoltság korában (1543-1686). (189)
 • Bödő Krisztián: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. (194)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Aetas 2022/3

Tanulmányok

 • Schrek Katalin: A nagykövet védelmének kérdése. Esterházy herceg és a Bettera-ügy (5)
 • Palotás Zsolt: Amerikai fogságelbeszélések a Magrebben. Kutatási irányok és lehetőségek (16)
 • Drócsa Izabella: Szálasi Ferenc sajtóperei 1937-1938 között (30)
 • Pál Judit: A politikus becsülete avagy megbuktathat-e a Nemzeti Kaszinó egy főispánt? (56)
 • Erős Vilmos: A szellemtörténet Debrecenben: ifjabb Révész Imre (80)
 • Tátrai Viktor: Nemesi származás és identitás. Módszertani dilemmák a rendi státusz 1848 utáni örökségének prozopográfiai vizsgálatához (99)

Műhely

 • Krajcsovszki Mónika: Lyautey Marokkóban. A protektorátus eszméje és gyakorlata (122)
 • Palócz Márk: Az 1. Afrikai Menetezred osztrák-magyar monarchiabeli tagjai (132)

Múltidéző

 • Varga Beáta: Az 1667. évi andruszovói egyezmény. Ukrajna két részre szakadása (145)

Elmélet és módszer

 • Tamás Ágnes: Visual History: a történettudományos képelemzés megújítása? A vizuális történelem új német paradigmája (156)

Interjú

 • Bessenyei Vanda: A bölcsészettudományok kutatásának forradalmasítása. Beszélgetés Biszak Sándorral (169)

Figyelő

 • Bene Krisztián: A francia-magyar diplomáciai kapcsolatok egy meghatározó fejezete (Garadnai Zoltán: Franciaország és a keleti biztonság Francois Mitterand elnöksége alatt. A magyar-francia kapcsolatok története [1981-1995]. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.) (174)
 • Mihályi Dorottya: Az alpinizmusról – másképpen (Patrick Claster, Delphine Debons, Jean-Francois Pitteloud, Grégory Quin [dir.]: Gravir les Alpes du XIXe siecle á nos jours. Pratiques, emotions, imaginaires. Presses universitaires de Rennes, Société d’Histoire de la Suisse romande. Institut de Sciences du sport de l’Université de Lausanne, Rennes, 2021.) (178)
 • Klacsmann Borbála: Fél év Bergen-Belsenben. (Kolb Jenő: „Hit az emberben” – Bergen-belseni napló. Szerkesztette: Thomas Rahe, Fischer Lajos, Bergen-Belsen – Berichte und Zeugnisse, Band 8. Wallstein Verlag, Göttingen, 2021.) (182)
 • Berczeli-Nemcsényi Alex: Megismerni a múltat és idegent (Venkovits Balázs: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.) (186)
 • Várnai Gergely: Az orosz-japán háború és annak hatása a 20. század történelmére (Franc Jacob: The Russo Japanese and Its Shaping of the Twentieth Century, Routledge, New York, 2018.) (190)
 • Székely Tamás: Nyelvében szuverén a nemzet? (Nagy Noémi [szerk.]: Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században. Gondolat Kiadó, Budapest, 2020.) (194)
 • Bordás Bertalan: A keleti expedícióktól a rokonnép-mítoszig (Tóth Gergely:Japán-magyar kapcsolattörténet, 1869-1913. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.) (199)
 • Obradovic Nenad: Szerbiai és boszniai uralkodók oklevelei velencei gyűjteményekben (203)
 • Számunk szerzői (207)