Magyar Tudomány 2023/5

Tematikus összeállítás: A lehetséges változatok. A Széchenyi Irodalmi Akadémia konferenciája a versfordításról

Vendégszerkesztő: Ferencz Győző

 • Ferencz Győző: Bevezető. A versfordítás művelődéstörténeti szerepváltozásai (559)
 • Nádasdy Ádám: Fordítás és csinálmány (563)
 • Csehy Zoltán: Szerelmem, a hexameter (569)
 • Imre Flóra: A Római ódák új fordítása (580)
 • Márton László: Műegész és életmű. Töprengés Walther von der Vogelveide kapcsán (592)
 • Várady Szabolcs: Rímek nélkül, kalákában. Egy Keats-szonett fordításának története (606)
 • Déri Balázs: Apollón arany lantja. Az ógörög kardalköltészet szabadverses átültetéséről (617)
 • Olty Péter: Ha a zene nem áldozható fel. Gerard M. Hopkins költészetének fordításáról (633)
 • Mesterházi Mónika: Bíbelődés és szövegváltozatok (640)
 • Imreh András: Pont fordítva (651)

Tanulmány

 • Mező Gábor, Bősze Szilvia: Főbb trendek a szintetikus peptidekkel folytatott kutatási témákban (665)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Perecz László: Somló Bódog: Gondolatok az első filozófiáról (676)
 • Bereczkei Tamás: Robin Dunbar: Barátok. A barátság ereje (679)
 • Tomka Béla: Kiss Csaba, Szalay-Berzeviczy András (szerkesztők): Címlapon Magyarország. Hazánk története a nyugati sajtó tükrében, 1848-2020 (683)
 • Meggyesi Tamás: Wettstein Domonkos: Balatoni építészet – Stratégiai útkeresés a huszadik században (688)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (691)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.