Századok 2022/5

Természet – Táj – Történet

 • F. Romhányi Beatrix: Bevezető (869)
 • Nógrády Árpád: Vázlat Sáros megye kialakulásáról és betelepüléséről a 14. század közepéig (871)
 • Molnár Zsolt, Szabados Klára, Alen Kis, Jelena Marinkov, Biró Marianna, Öllerer Kinga, Babai Dániel, Katona Krisztián, Ulicsni Viktor, Demeter László: Erdei és mocsári sertéstartás a Szerémségben. A svinjarok hagyományos ökológiai tudása (893)
 • F. Romhányi Beatrix: Plébániák és adóporták – a Magyar Királyság változásai a 13-14. század fordulóján (909)
 • Laszlovszky József, Nagy Balázs: Mederváltozás és kontinuitás a Sajó folyó középkori átkelőhelyeinél. A muhi csatatér kutatásához kapcsolódó földrajzi, történeti és régészeti vizsgálatok (943)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Zsolt, Pinke Zsolt: Sártenger és búzatenger. Mérlegen az alföldi gabonakonjunktúra és a vízszabályozások regionális következményei (1720-2020) (963)

Tanulmányok

 • Arany Krisztina: Firenze és a Német-római Császárság kapcsolata IV. Károly uralkodásától Luxemburgi Zsigmond haláláig (1001)
 • Balogh Ádám Tibor: Epizódok az Osztrák-Magyar Monarchia és Brazília kereskedelmi kapcsolatainak történetéből (1021)

Történeti irodalom

 • Kosztyó Gyula: Fedinec Csilla, Font Márta, Szakál Imre, Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság (1059)
 • Kertész Balázs: Antal Molnár: Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451-1554) (1062)
 • Ambrózy Gábor: Kurucz György (szerk.): Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820-1825) (1065)
 • Bodnár Krisztián: Tamás Ágnes: „Talpra magyar hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867-1875) (1068)
 • Fodor János: Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925) (1070)
 • Pálinkás Barnabás: Bajcsi Ildikó: Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után (1072)
 • Ablonczy Balázs: Michal Ksinan: L’homme qui parlait avec les étoiles – Milan Ratislav Stefanik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre (1074)
 • E számunk munkatársai (1077)