Szociológia Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Csomor Gábor, Simonovits Bori, Németh Renáta: Hivatali diszkrimináció? Egy online terepkísérlet eredményei (4)
 • Bárd Petra, Szontagh Veronika Anna: Áldozathibáztatás kisebbségi csoportok sértettjeivel szemben (29)
 • Máté Fanni: Társas támogatás megjelenése egy depresszió és szorongás témájú online fórumon (57)
 • László Tamás, Makay Mónika: A nemzeti büszkeség építőkövei. Nemzeti identitás és történelemkép a magyar társadalomban (87)
 • Monostori Judit: Nagyszülők és unokák egy háztartásban. Háromgenerációs együttélések Magyarországon (116)

Recenzió

 • Blénesi Éva: Az élő hagyománytól a kulturális örökségig: az örmény városépítészet Erdélyben (Tamáska Máté: Örmény városépítészet Erdélyben) (143)

Elektronikus formában elérhető itt.

Médiakutató 2021/2

Kína

 • Révész Ágota: A koronavírus értelmezési kerete a kínai belföldi médiában – és kínai elképzelések egy új világrendről (7)

Hírek

 • Gálik Mihály: Gödörben. Esszé a hírmédiáról (29)
 • Stumpf Péter Bence, Szekeres Tamás, Merkovity Norbert: Migránsok félidőben. Figyelemmaximalizálás és a politikai hírek keretezése a FIFA labdarúgó-világbajnokság alatt (39)
 • Szabolcsi Zsolt: A reklámok közé bújtatott politikai narratívák. Az MTVA által gyártott villámhírek és a 6 órai hírek tartalomelemzése (53)
 • Katona Eszter, Kmetty Zoltán, Németh Renáta: A korrupció hazai online médiareprezentációjának vizsgálata természetes nyelvfeldolgozással (69)

Történelem

 • Sükösd Miklós: A cenzúra: gondolatgyilkosság. Táncsics Mihály a sajtószabadságról és a társadalmi nyilvánosságról (91)
 • Sebestyén Attila: Advokáció saját újsággal. Egy 20. század eleji magyar kávés érdekképviseleti szaklap néhány tanulsága nyilvánosságelméleti megvilágításban (105)
 • Takács Róbert: „A jó tanuló felel” – a magyar külpolitika a Helsinki utáni nemzetközi sajtó- és információs vitákban (1975–1983) II. Belgrádtól Madridig (119)

Új média

 • Horváth Dorka: Az interaktív könyv mint hibrid médium (133)

Kritika

 • Szeidl Orsolya: Hogyan uraljuk a médiát? – Marco Morini Lessons From Trump’s Political Communication – How to Dominate the Media Environment című könyvéről (145)
 • Jele Ágnes: Mi a magyar politikai kommunikáció? Kiss Balázs (szerk.) A szavakon túl. Politikai kommunikáció Magyarországon 1990-2015 című könyvéről (147)
 • Jele Ágnes: Politikus megosztaná. Bene Márton Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon című könyvéről (149)

Statisztikai Szemle 2021/6

Tanulmányok

 • Németh Renáta: Egy ritkábban használt survey-kísérleti elrendezés,
  az alanyokon belüli ismételt mérés egy nyelvészeti kutatás példáján (495)
 • Zrubka Zsombor, Kincses Áron, Gilyán Csaba, Huber Anikó, Horváth Zsófia, Huszák Loretta, Tóth Barbara, Pogány Petra, Gulácsi László: A biotechnológia hazánkban (512)
 • Bethlendi András, Lentner Csaba, Nagy László: A hazai önkormányzati gazdálkodás fenntarthatósága (541)
 • Szerb András Bence, Csonka Arnold, Fertő Imre: A regionális kereskedelmi megállapodások hatása a világ kukoricakereskedelmére (572)

Fórum

 • Kovács Péter, Tóthné Szita Klára: Beszámoló az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság, valamint albizottságainak tisztújító üléséről és elmúlt hároméves tevékenységéről (590)
 • Hírek, események (594)
 • Kiadók ajánlata (597)

Szociológiai Szemle 2020/1

Tanulmányok

 • Tamáska Máté: Gondolatok az építészetszociológia és a szociológia viszonyáról
 • Csoba Judit, Sipos Flórián: A szociális földprogram, a közfoglalkoztatás és a szociális szövetkezetek működésének jellemzői hátrányos helyzetű kistelepüléseken
 • Németh Renáta, Katona Eszter Rita, Kmetty Zoltán: Az automatizált szövegelemzés perspektivája a társadalomtudományokban
 • Gárdos Judit: Normativitás a szociológiában a magyarországi előítélet-kutatások példáján
 • Harcsa István: Gondolatok a hazai ifjúságkutatás múltjáról és jelenéről

Szak-ma – Aktualitások, közélet, vita

 • Nagy Ádám, Fekete Mariann: Megszólal-e az új csendes generáció?
 • Székely Levente: A generációs elméletek értelméről
 • Krémer Balázs: Vajon az új generáció sajátja-e az, hogy „csendes”?
 • Keller Márkus: Modell ÉS különút – recenzió

Elektronikus formában elérhető itt.