Rubicon 2024/5-6

Megszállás 1944

 • Máthé Áron: Egy külföldről irányított rendszerváltás. A „rendszerváltás” fogalmának történeti vonatkozásai (4)
 • Olasz Lajos: Kieltől Klessheimig. Horthy és Hitler találkozói, 1938-1944 (12)
 • Szakály Sándor: A szuverenitás elvesztése. Mit tudhattak és mit tehettek (volna) a magyar állam vezetői 1944. március 19. előtt? (34)
 • Szakály Sándor: Hogy történt? A német megszállás emlékezete. Dokumentumok és visszaemlékezések (40)
 • Borhi László: Kikényszerített megszállás. Magyarország az Egyesült Államok látószögéből, 1942-1944 (58)
 • Bartha Ákos: Németellenesség és ellenállás (66)
 • Botos János: Keresztes-Fischer Ferenc. Bársonyszékből koncentrációs táborba. Egy németellenes belügyminiszter (74)
 • Kovács Tamás: Hitler teljhatalmú megbízottja: Edmund Veesenmayer (78)
 • Nánay Mihály: A német megszállás felülnézetből. Hogyan élt át Habsburg József főherceg? (86)
 • Szekér Nóra: „Páncélosokkal az életért” – a Koszorús-akció (91)
 • Kovács Zoltán András: A szégyenletes triász: Jaross, Baky, Endre (100)
 • Szalay-Berzeviczy András: A német birodalmi sajtó. Magyarország képe a II. világháború alatt (112)

Rubicon Reprint 1990/1.

 • Rácz Árpád: Szlengszótár ’56 (120)
 • Rácz Árpád: Nagy Imre hazatalált. Interjú Litván Györggyel (122)
 • 1956 – Forradalom (125)
 • Rácz Árpád: Tisztul a kép. Interjú Varga Lászlóval (128)
 • Töttössy Magdolna: Tanárszemmel, diákszemmel (130)
 • Ungváry Rudolf: In memoriam ’56 (132)
 • Potencsik Erika: Kelet-Európa sérülései. Interjú Miszlievitz Ferenccel (135)
 • Tóth István: A Baltikum két megszállása. Hitler és Sztálin átnyúlt a balti népek feje felett (136)
 • Tóth István: Gorbacsov gordiuszi csomója (138)
 • Szabó Lajos Mátyás: A szovjet birodalom alkonya (140)
 • Rácz Árpád: Elsöpri az idő… A birodalmak anatómiája. Beszélgetés Komoróczy Gézával (142)
 • Nyíri Ferenc: Német gettó, orosz barakk. Kényszerpályák. Beszélgetés Jeszenszky Gézával, John Lukaccsal és Fülöp Mihállyal (144)
 • Rácz Árpád: Rakpart Klub. Ahol tanulták a demokráciát. Beszélgetés Budavári Péterrel (146)

Rubicon 2024/2-3

Itália

 • Pete László: Itáliától Olaszországig (4)
 • Grill Tibor: A bika és a farkas küzdelme. Hogyan hódította meg Róma Itáliát (14)
 • Csorba László: Magyar emlékek Dél-Itáliában. Dinasztikus propaganda és művészeti marketing a nápolyi Anjouk politikájában (22)
 • Bárándy Gergely: Velence. A tengerek királynője (38)
 • Szovák Márton: Az oroszlán füle. A Velencei Köztársaság hírszerzése és kémei (66)
 • Kruppa Tamás: Túl a zeniten. Velence a török korban (74)
 • Falvay Dávid: Hatalom, reprezentáció, művészetpártolás. Politika és kultúra a reneszánsz Firenzében (84)
 • Kristóf Ilona: Az idilli Itália. „Lerohanta Károly, végigprédálta Lajos.” Túlélési stratégiák Itáliában a 15-16. század fordulóján (92)
 • F. Molnár Mónika: Itáliai zsoldosvezérek. Condottieri. Pénz és dicsőség bűvkörében (104)
 • Tusor Péter: Egy testben két lélek. Az Egyházi Állam a kora újkorban (112)
 • Hahner Péter: Garibaldi. Szabadsághős és szoknyapecér (124)
 • Nánay Mihály: Etiópiától Padováig. Olaszország az I. világháborúban (134)
 • Juhász Balázs: A fiumei kaland. Szex, drog, orgia. Az extravagáns D’ Annunzio (142)
 • Pete László: Az olasz maffia (150)
 • Papp Klára: In memoriam Orosz István (162)

Rubicon 2023/11-12

A hónap témája: Érdekek hálójában

 • Vörös Zoltán, Tarrósy István: A pólusok elmélete. Az átalakuló világrend (4)
 • Bernek Ágnes: Oroszország világrendfelfogása. Az Eurázsia fogalom változásai (12)
 • Zoltai Alexandra: A geopolitika új színtere: az Arktisz. Az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége (22)
 • Horváth Levente: A kínai geopolitikai gondolkodás (28)
 • Reményi Péter: A nyugat-balkáni területi rendezés. A térség új geopolitikája (38)
 • Búr Gábor: A felértékelődő Afrika. Új versenyfutás a legszegényebb kontinensért (46)
 • Marsai Viktor: A geopolitikai versengés új színtere? Homokvihar a Száhelben. Túlnépesedés, klímaváltozás, erőforrás-konfliktusok (56)
 • Grüll Tibor: A földkerekség meghódítói. Földrajzi valóság és politikai propaganda az antik Rómában (64)
 • Gulyás László: A bécsi békekongresszustól a vasfüggönyig. A multipoláris világrend, 1815-1945 (74)
 • Glant Tibor: Az amerikai birodalmiság. Három Pax Americana (88)
 • Somkuti Bálint: Navigare necesse est… A világtengerek geotstratégiai jelentősége (104)
 • Szilágyi István: Kulcsövezet, magterület, civilizáció. Sir John Halford Mackinder. A geopolitikai gondolkodás klasszikusa (112)
 • Dövényi Zoltán: A geopolitika klasszikusai (118)
 • Andrékó Gábor: Ütközőállam és hídállam. A geopolitikai gondolkodás fejlődése (122)
 • Nánay Mihály: Befolyási övezetek és érdekszférák (126)
 • Magyarics Tamás: Az érzelemmentes geopolitikus. Henry A. Kissinger (1923-2023)
 • Miskolczy Ambrus (1947-2023): A lélek a minden. A Hunyadi-kérdés. Magyarország és a balkáni népek küzdelme (142)

Rubicon 2023/8

A hónap témája: Lenin

 • Németh István: A leplombált vagon. Német játék a világforradalommal? Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán (4)
 • Grüll Tibor: Imperátorok úton-útfélen. Császári utazások a Római Birodalomban (20)
 • Zsoldos Attila: Szolgák az Árpád-kori Magyarországon (30)
 • Nánay Mihály: A Krím és a Kercsi-szoros. A Fekete-tenger Szicíliája és az Azovi-tenger Boszporusza (36)

Nagyító alatt

 • Veszprémy László Bernát: A táborokból a tárgyalóterembe. Kápóperek Magyarországon (48)

Dosszié

 • Szerencsés Károly: Az 1946-os hiperinfláció (62)
 • Borvendég Zsuzsanna: Olajárrobbanások(k). A gulyáskommunizmus bukása, 1979 (70)

Rubicon 2023/1

Gazdasági hadviselés

A hónap témája – Blokádok, szankciók

 • Tóth Norbert: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban (4)
 • Hahner Péter: Napóleon kontinentális blokádja (12)
 • Nánay Mihály: Nagy röfögés a határon. Az Osztrák-Magyar Monarchia és Szerbia sertésháborúja (22)
 • Borhegyi Péter: Az olasz-etióp háború. Az első nemzetközi gazdasági szankció egy háborút indító országgal szemben (28)
 • Magyarics Tamás: A kölcsönbérleti program. Az USA gazdasági segítségnyújtása Nagy-Britanniának és a Szovjetúniónak a második világháború alatt (32)
 • Búr Gábor: Dél-Afrika. Hosszú távon működő szankciók (40)
 • Csoma Mózes: Szemben a világgal. Nemzetközi büntetőintézkedések és autarkia (48)

Nagyító alatt – Titkosszolgálat, állambiztonság

 • Kovács Tamás: Titkosszolgálatok a II. világháború időszakában (54)
 • Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Erőszaktechnikák. I. Rákosi-korszak – Kényszervallatás. II. Rákosi-korszak – Állambiztonsági pszichiátria (64)
 • Cseh Gergő Bendegúz: Trezorból levéltár. Titkosszolgálati iratok 1990 előtt és után (68)
 • Vörös Géza: Állambiztonsági munka a Kádár-korban. A politikai rendőrség hálózaton kívüli információszerző eszközei (76)

Rubicon 2021/10-11

Magyar tájak – magyar múlt

Trianonon túl

 • Nánay Mihály: Verecke híres útján (4)
 • Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár. A kövek beszélnek a múltról (12)
 • Nánay Mihály: Vaskapu. Elárasztott múlt (24)
 • Tarján M. Tamás: Brassó. Erdély Coronája (34)
 • Újváry Gábor: Székelyudvarhely. A székely anyaváros (42)
 • Fodor János: Marosvásárhely. A székelység fővárosa (54)
 • Margittai Gábor: Marosvécs. Végvár a Kárpátokban (68)
 • Szilvay Gergely: Legendás falvak. Bonchida, Válaszút, Szék (76)
 • Balogh Balázs, Fülemile Ágnes: Kalotaszeg. A magyar népművészet felfedezése (88)
 • Fleisz János: Nagyvárad. Város, kinek nem látni mását (108)
 • N. Németh István: Kassa. Egy történeti kegyhely (124)
 • Szarka László: : Lőcse. Szepességi szász székváros (142)
 • Sokcsevits Dénes: Csáktornya. Egy vár, amelynek neve elválaszthatatlan a Zrínyiektől (150)
 • Dévavári Zoltán: Szabadka (156)
 • Sokcsevits Dénes: Raguza. Dalmát város, amely a legtovább tartott ki a magyar királyok hűségén (166)
 • Eszik Veronika: Fiume. Modernitás és magyar karakter (174)

Elektronikusan elérhető itt.

Kommentár 2021/3

Kommentár

 • Hegedűs Zoltán: Posztcovid világ (3)
 • Kosztur András: Harc a világuralomért (9)

Műhely

 • Éric Zemmour: Francia végzet (19)
 • Nádor Koppány Zsombor: A kereszténység kulturális lehetőségei és küldetése napjaink Európájában (26)
 • Tóth I. János: Demográfiai tél és a modernizáció (36)
 • Veszprémy László Bernát: „Mindenki érzi, hogy itt valamit csinálni kell” (44)
 • Paár Ádám: Eszmék és törésvonalak az amerikai populista mozgalomban (55)

Blokk: Ellenforradalom!

 • Csejtei Dezső: Az ellenforradalmi gondolkodás csomópontjai (67)
 • Nyirkos Tamás: Adalékok az „ellenforradalom” fogalmához (85)
 • Nánay Mihály: Az 1919-ess ellenforradalom Magyarországon (93)

Kánon

 • Pető Zoltán: Molnár Tamás ellenforradalma (107)
 • Jean Renaud: Mit jelent a jobboldaliság? (118)

Interjú

 • Különbségek barátsága – Beszélgetés Alain de Benoist-val (127)

Fordítva

 • Molnár Tamás: Charles Maurras, korának szellemi vezetője (133)

Újraolvasó

 • gróf Sigray Antal: Nyugat-Magyarország az ellenforradalomban (140)

Mérleg

 • Magyarul az ellenforradalomról (149)
 • Könyvek a korszakról (160)
 • Békés Márton: Kultúrharckészültség (169)

Recenzor

 • Székelyné Csuka Olga: A határok védelmében (Frank Füredi: Célkeresztben a határok. 2021) (181)
 • Szalai Zsolt: Keresztények közössége (T. S. Eliot: A keresztény társadalom eszménye. 2021) (183)
 • Uri Dénes Mihály: Környezet, esztétika, gondoskodás (Méregzöld. 2021) (185)

Elektronikusan elérhető itt.