Korall 2023/91

Adózás és adózók

 • Rácz Lajos: Hová valósi vagy? Interjútöredék Beluszky Pállal (5)
 • Fedeles Tamás: A pénz útja. A magyar-szentszéki pénzügyi kapcsolatok geográfiája és dinamikája a késő középkorban (11)
 • Nagy Ágoston: A jobbágytelken ülő nemesség és a rendi társadalom képe az 1825-27-es diétán (35)
 • Mátyás-Rausch Petra: Vámjövedelmek a hatalmi mechanizmusok szolgálatában. A harmincadvám jelentősége Erdélyben a 17. század első felében (62)
 • Nagy János: A városok és az adókérdés az 1764-65. évi országgyűlésen Pest város követjelentéseinek tükrében (87)
 • Nagy Botond: Közteher a falu javára. Községi pótadózás a dualizmus kori Háromszéken (104)
 • Pál Judit: Az önkormányzat ára: a vármegyék közigazgatási költségeinek fedezése az 1870. évi 42. törvény nyomán (126)
 • Kollár Zsuzsanna: Adományozás a Váci Siketiskola alapításában (158)

Könyvek

 • Kunt Gergely: Nem „málenkij robot” – új megközelítésben a német származású lakosság deportálástörténete. Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetúnióba deportálása Magyarországról 1944//1945. (184)
 • Papp Adrienn: Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Varga J. János: Pécs története III. A hódoltság korában (1543-1686). (189)
 • Bödő Krisztián: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. (194)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Századok 2022/6

Aranybulla – utóélet változó megközelítésekkel (17-20. század)

 • Tóth Gergely: Az Aranybulla recepciója a 18. századi politikai irodalomban, történetírásban és jogtudományban (1087)
 • Törő László Dávid: Aranybulla-értelmezések a két világháború közötti magyar történetírásban (1119)

Tanulmányok

 • Somogyi Szilvia: IV. László úgynevezett második kun törvényének korai másolatai (1141)
 • Neumann Tibor: Névhasználat és ragadványnevek a középkor végi királyi udvarban (1167)
 • Nagy János: A magyar rendek és a kormányzat kereskedelemügyi elképzelései az 1764-1765. évi országgyűlésen (1199)

Közlemény

 • Mihalik Béla Vilmos: Mattyasovszky László kancellári kinevezése (1695-1696) (1233)

In Memoriam

 • Zsoldos Attila: In memoriam Frank Tibor (1948-2022) (1249)

Krónika

 • Tüske Tamás: Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat Az utazás mint történeti jelenség című konferencia-táboráról (Harkány, 2022. augusztus 22-24.) (1253)

Történeti irodalom

 • Sudár Balázs: Benkő Elek, Sándor Klára, Vásáry István: A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum (1259)
 • Szőcs Tibor: Zsoldos Attila: Az Aranybulla királya (1262)
 • Pók Attila: Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században (1264)
 • Héjjas Flóra: Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai (1268)
 • Mervay Mátyás: Vámos Péter: Magyar-kínai kapcsolatok, 1949-1989. Források (1270)
 • Simon Zoltán Boldizsár: Gyáni Gábor: A történeti tudás (1273)
 • E számunk munkatársai (1277)