Múltunk 2023/4

Válságok a 20. században

 • Murber Ibolya: Válság és demokratizálás. Az osztrák és a magyar demokráciamodell az első világháború idején (4)
 • Bolgár Dániel: Nagy volt-e a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon a két világháború között? Kritikai statisztika (45)
 • Pap Milán: Megküzdési stratégiák. Jelentések az olajválságról és a kádári vezetés 1973-1974-ben (95)
 • Sinéad Carolan: „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban (122)
 • Iványi Márton: Hegemóniaválság és/ vagy egy világpolitika fordulat előjátéka? Az amerikai elhúzódó visszaesés diskurzusa (153)
 • Antal Attila: A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában (182)

Szemle

 • Feitl István: Tanulmánykötet a 150 éves Budapestről (204)
 • Csunderlik Péter: Wilson és a kelet-európai „fajok” szegregációja (211)
 • Fiziker Róbert: Burgenland 100. Gondolatok a romantika és a realizmus mikszáthi házasságáról (217)
 • Juhász Zoltán András: Tintabarázdák és sárkányfog-vetemény. A vidéki ellenségkép a kommunista sajtóban (227)

Világtörténet 2022/2

 • Murber Ibolya: Egy határváltozás dimenziói. Az osztrák-magyar határvidék száz évvel ezelőtt (175)

Tanulmányok

 • Székely Tamás: Vihar előtti csend? Nyugat-Magyarország a dualizmus korában (185)
 • Murber Ibolya: Az osztrák-magyar határvita gazdasági aspektusai az első világháború után (207)
 • Nagy Adrienn: Fekete éjszakában az éjszaka feketézői. Csempészek mindennapjai a nyugati határsávban, 1918-1922 (225)
 • Kalocsai Péter: A nyugat-magyarországi közlekedési hálózat változásai a trianoni békeszerződés következtében (241)
 • Bakó Balázs: A trianoni béke hatása a katolikus egyházkormányzatra a Nyugat-dunántúlon (269)
 • Agg Richárd: A korabeli magyar sajtó érvei Nyugat-Magyarország megtartása mellett (285)
 • Jankó Ferenc: Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza (301)
 • Törő László Dávid: Határváros egy vitatott hovatartozású térségben. Történeti viták Sopron múltjáról a két világháború között (325)
 • Tóth Imre: Mítosz és valóság. Sopron hűsége a 20. századi (emlékezet)politikában (345)

Szemle

 • Horváth N. Zsolt: Hétköznapok a határviták árnyékában (361)
 • Révész Tamás: Új határ az Alpokalján (364)
 • Szabó Bálint: Megalkotni és megismerni. Burgenland földrajzának kezdetei (367)

Századok 2021/5

Magyar legitimizmus – Habsburg szerepfelfogás

 • Bartha Ákos: Előszó (919)
 • Murber Ibolya: Habsburg IV. Károly restaurációs elképzelései. Osztrák és magyar válságkezelés (921)
 • Tóth Imre: IV. Károly visszatérései és az osztrák-magyar határkérdés ügye (939)
 • Fiziker Róbert: Egy fiókban maradt alternatíva. Királykérdés a Külügyminisztériumi Levéltár fennmaradt irataiban (1922–1938) (959)
 • Paál Vince: Gratz Gusztáv legitimizmusa publikációi tükrében (979)
 • Fejérdy Gergely: Habsburg Ottó és az 1956-os forradalom (1003)

Tanulmányok

 • Bácsatyai Dániel: Bolgár–magyar háborúk az 1250–1260-as években (1025)
 • Deák Ágnes: Közigazgatási határok és nemzetiségpolitika Magyarországon az 1850-es években (1055)
 • Büky Orsolya: Csánky Dénes az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum élén (1077)

Történeti irodalom

Mátyás-Rausch Petra: Skorka Renáta: A gölnici bányajog (1113)

Bartos-Elekes Zsombor: Andrei Nacu: Scaunele săseşti în documente cartografice din secolele XVI–XVIII. (1115)

Szeghő Patrik: Jeszenszky Géza: Lost Prestige. Hungary’s Changing Image in Britain, 1894–1918 (1118)

Grósz András: Pritz Pál: 100 év. A trianoni Magyarország képes története (1121)

Bern Andrea: Ungváry Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége, 1920–1944 (1124)

Hajdu Edit: Galambos István – Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról (1127)

E számunk munkatársai (1131)

Elektronikusan elérhető itt.