Antik tanulmányok 2021/1

Tanulmányok

 • Farkas Zoltán: A bizánci szónok: Michaél Psellos (1)
 • L. Delbó Katalin: Klasszikus és új motívumok egy bizánci regényben (13)
 • Török Ábel: Hősköltemény a Moreai Krónikában. Geoffroy de Bruyeres vitézsége (31)

Kisebb közlemények

 • Horváth László: Nyitott kérdések Hypereidés Dióndas elleni beszédében (?) (57)
 • Egedi-Kovács Emese: Az ivironi Barlám-kézirat megrendelőjének kérdéséhez (Cod. Anthon. Iviron 463) (65)
 • Farkas Zoltán: Olvasási stratégiák a Strategiconban (77)
 • Mészáros Tamás: A Vaticanus Reginensis Graecus 103 és a Chalkokondylés-szöveghagyomány (83)

Műhely

 • Moravcsik Gyula: Bíborbanszületett Konstantín mint magyar történeti forrás Közreadja: Krähling Edit (93)
 • Juhász Erika: Moravcsik Gyula leveleinek kiadása elé (133)

Könyvszemle

 • Adorjáni Zsolt: Három Pindaros-könyv (137)
 • Juhász Daniella: Krupp József (szerk.): Világok között. Tanulmányok Ovidius életművéről. Budapest 2020. (145)
 • Gesztelyi Tamás: Székely Melinda: Pacatus dicsőítő beszéde Theodosius császárhoz. Szeged-Budapest 2019. (151)