Médiakutató 2022/2

Újságírás

  • Bajomi-Lázár Péter: Karaktergyilkosság vagy médiabotrány: mi a különbség? (7)
  • Szabó Krisztián: Adatalapú vizuális médiatartalmak Magyarországon (15)

Populizmus

  • Tóth Tamás, Major Zsolt Balázs: Explicit és implicit populizmus. Artikulált és artikulálatlan dichotómiák a populista kommunikációs stílust vizsgáló szövegelemzésekben (37)

Új média

  • Burai Krisztina: (Ki)követés politikai okokból? Az állampolgári kurátori tevékenység vizsgálata a Facebookon a válogatottfolyam-koncepció alapján (49)

Sorozatok

  • Bánszki Kristóf: Cicamica, Böbe baba, Morzsa kutya és a szocializmus. A magyar televíziózás első szériája (65)

Kritika

  • Kékesdi-Boldog Dalma: Informális cenzúrarendszer az államszocialista Romániában Kiss Ágnes Finomhangolás című könyvéről (81)
  • Lendvai Gergely Ferenc: Mondd, ha mered – mondd, ha tudod! Gosztonyi Gergely Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása című könyvéről (83)
  • Bene Márton: Közösségi média és politikai részvétel. Cristian Vaccari és Augusto Valeriani Outside the Bubble. Social Media and Political Participation in Western Democracies című könyvéről (85)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.