Aetas 2024/1

Tanulmányok

 • Lévai Csaba: James Madison, a rabszolgaság kérdése és a képviselet jellegéről folytatott vita az 1787. évi alkotmányozó konvención (5)
 • Kökény Andrea: Texas társadalmi és politikai átalakulása, 1810-1836 (29)
 • Peterecz Zoltán: George F. Kennan és Magyarország. Egy Szovjetúnió-szakértő gondolatai és megfigyelései hazánkról a huszadik században (49)
 • Glant Tibor: Kvéker segélyakciók Magyarországon az első és a második világháború után (69)
 • Venkovits Balázs: „Megy a gőzös Kanadába”. Változó migrációs politika Észak-Amerikában és illegális magyar bevándorlás az 1920-as években (90)

Műhely

 • Vajda Zoltán: Egy amerikai – nem csak – Párizsban. Thomas Jefferson és a franciaországi szegények (108)
 • Balázs Péter: „Tiszteljétek az észt, ám inkább a szívetekre hallgassatok!” A francia forradalom érzelemtörténeti perspektívából (119)
 • Kajtár-Pinjung Olga: Foglyokból ellenség. A Bush-kormány külpolitikája és jogalkotása 9/11 után (141)

Határainkon túl

 • Vajda Zoltán: „Én az amerikai forradalom történetírása úgynevezett neobirodalmi fordulatának a híve vagyok.” Bemutatjuk David Waldstreicher amerikai történészt (158)
 • David Waldstreicher műveinek válogatott bibliográfiája (167)
 • David Waldstreicher: Régiek, modernek és afrikaiak. Phillis Wheatley, a birodalom és a rabszolgaság politikája az amerikai forradalomban (Fordította: Vajda Zoltán) (169)

Figyelő

 • Fábián Laura: Hatalomépítés Anjou-módra (Gálffy László: Anjou és grófjai. A politikai területformálódás útjai és sajátosságai Franciaországban (9-13. század). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem -L’ Harmattan Kiadó, 2020.) (199)
 • Szente-Varga Mónika: Bevándorlás Latin-Amerikába, Kolumbusz első útjaitól napjainkig (Jancsó Katalin: Aranycseppek Latin-Amerikában. Egy sokszínű kontinens születése. Szeged: SZTE Press, 2021.) (202)

Rubicon 2023/2-3

Gyarmatosítás

 • Fiziker Róbert: Hősök vagy gonosztevők? A gyarmatbirodalmak kora (4)
 • Hahner Péter: A gyarmatosítás (12)
 • Bajnok Dániel: Távoli lakóhely. Görög „gyarmatosítás” az archaikus korban (22)
 • Lévai Csaba: Az észak-amerikai brit gyarmatok (26)
 • Balogh András: Brit hódítók. A leghatalmasabb és legtartósabb gyarmati hatalom (36)
 • Rákóczi István: A portugál expanzió (48)
 • Tarbay Gabriella: A portugál gyarmatosítás. A felfedezések úttörői (58)
 • Lénárt T. András: A spanyol korona ékkövei. Gyarmatok Latin-Amerikában (62)
 • Búr Gábor: 4 évszázad, 5 kontinensen. A holland gyarmatbirodalom (74)
 • Fiziker Róbert: A későn jövő. A Német Császárság gyarmati politikája (84)
 • Salát Gergely: Világok harca. Kína és a felemás gyarmatosítás (92)
 • Bene Krisztián: Francia Indokína. A francia gyarmatbirodalom távol-keleti gyöngyszeme (108)
 • J. Nagy László: A gyarmatosítástól a függetlenségig, 1830-1962. Francia Algériából algériai Algéria (120)
 • Ferwagner Péter Ákos: Protektorátusok és mandátumterületek. A függetlenség előszobái? (130)
 • Türke András: Franciaország és afrikai gyarmatai a függetlenné válás után (134)
 • Pók Attila: Deák István (140)

Rubicon 2022/7-8

Háborúk – Nagy Sándortól a II. világháborúig

 • Kertész István: Nagy Sándor háborúi (4)
 • Grüll Tibor: Róma békéje – Róma háborúja. A Római Birodalom háborúinak természetrajza (18)
 • Salát Gergely: A háború kínai útja (34)
 • Hahner Péter: A harmincéves háború (46)
 • Lévai Csaba: A hétéves háború. A történelem első „világháborúja” (60)
 • Hahner Péter: Bonaparte Napóleon. Franciaország Európa ellen a forradalomtól a császárság bukásáig (68)
 • Ravasz István: A világháború (84)
 • Takács Attila: A posztmodern háborúk (96)
 • Búr Gábor: Háborúk Afrikában (110)
 • Csicsmann László: India és Pakisztán négy háborúja (116)
 • Magyarics Tamás: Illúziók fogságában. Az amerikai hadviselés Vietnámban (122)
 • Kemenszky Ágnes: A délszláv háborúk (138)
 • Paragi Beáta: Az arab-izraeli háborúk (150)