Közgazdasági Szemle 2021/5

  • Lénárd Tünde: A közoktatási centralizáció hatása a diákok teljesítményére Magyarországon (457)
  • Sass Magdolna, Éltető Andrea: A kapitalizmus változatai és az ipar 4.0 a visegrádi országokban (490)

Műhely

  • Sipos Norbert, Szabó-Bálint Brigitta: A karriersikeresség vizsgálata a gazdálkodási területen frissen végzettek körében (515)

Szemle

  • Balogh Jeremiás Máté: A kereskedelmi megállapodások szerepe a klímaváltozásban. Szakirodalmi áttekintés (540)

Olvasónapló

  • Kovács Olivér: Integrációelmélet és makroökonómia. Gondolatok Halmai Péter Mélyintegráció A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című kötete kapcsán (564)
  • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (580)