Európai Jog 2021/3

Vezértanulmány

  • Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, az Európa-jog magyar professzora (1)

Jogharmonizáció

  • Völcsey Balázs: A külföldi jog tartalmának megállapításával kapcsolatban felmerülő polgári perjogi kérdések elemzése (13)

Európai jogi fórum

  • Amedeo Arena: A befizetetlen villanyszámlától az uniós jog elsődlegességéig: A Costa v ENEL döntés (21)

Recenzió

  • Legárd Ildikó: Recenzió: Halmai Péter: Európai gazdasági integráció (35)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.