Belügyi Szemle 2024/3

 • Előszó (363)

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara: A keresztény hit szerepe a női fogvatartottak reintegrációjában (365)
 • Hezam Leila Melinda: A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben (393)
 • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében (415)
 • Kovács Mihály: A művészet és a hit kapcsolódási lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (431)
 • Domokos Andrea: Valláserkölcsi nevelés egykor és ma (449)
 • Tihanyi Miklós, Sivadó Máté, Fekete Márta, Miklósi Márta: Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében (461)
 • Köbel Szilvia: A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl (491)
 • Leila Melinda Hezam: The role of religious education in tertiary crime prevention (501)
 • Barbara Di Blasio: The role of Christian faith in the reintegration of female prisoners (521)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Börtönügyi Szemle 2022/2

Nekrológ

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornoktól (5)

„A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia

 • Előszó (9)
 • Schmehl János: Köszöntő (10)

Tanulmányok

 • Papczun Petra Judit, Szilágyi Nándor Imre: A reintegrációs őrizet szerepe az elítéltek társadalmi visszailleszkedésében. The contribution of reintegration custody to the social reintegration of prisoners (15)
 • Kovács Mihály: „Új esély” – A Félutas Ház típusú programok bemutatása. „New opportunity” – Presentation of the Residential Reentry Center programs (35)
 • Csáki Ildikó: Az igazságyügyi pártfogó felügyelői tevékenység bemutatása – Az alternatív szankcióktól a gyermekvédelemig. Activitise of juridical probation officers – From alternative sanctions to child protection (55)
 • Juhász Ferenc, Puzsár Annamária: A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység helyzete és jelentősége a jelenlegi jogi szabályozás tükrében. The situation and significance of the activity of penitentiary probation officers in the light of the currenct legal regulation (73)
 • Turchányi Dóra: Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek speciális részlegén elhelyezett elítéltek visszaesési rizikófaktorai – Miben mások, mint az átlag fogvatartott populáció? Reoffending risk factors of the convicted prisoners placet into the first time offender special deparment – How do they differ from the average prison population? (85)

Röviden

 • Gratzer-Sövényházy Edit: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával (105)
 • Rutkai Kata: „A társadalmi kohéziót erősítő, reintegrációs, visszaesést csökkentő bűnmegelőzési programok bemutatása” című online konferencia – Beszámoló a kerekasztal-beszélgetésről (112)

Recenzió

 • Hollósvölgyi Máté: Mary Rogan „Börtönfelügyelet és monitoring: az európai jog és politika reformjának szükségessége ” című művének recenziója (115)

Börtönügyi Szemle 2022/1

 • Csató Kornélia: Köszöntjük a 40 éves Börtönügyi Szemlét (5)

A reintegráció konferencia előadásai

 • Előszó (7)
 • Kovács Mihály: A fogvatartottak reintegrációjának bemutatása a hazai börtönügy történelmi fejlődésén keresztül. Presentation of the reintegration of prisoners through the historical development of domestic prison (9)
 • Mohácsi Zsolt: A fogvatartottak oktatása, a társadalmi visszailleszkedés támogatása. Education of detainees, support of social reintegration (27)
 • Szűcs András: A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységes a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyész szemszögéből. The reintegration activity of the Prison Service from the perspective of the prosecutor responsible for the supervision of the legality of the execution of punishments and measures (43)
 • Sárközy István: A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenysége az alapvető jogok biztosa megközelítésével. The activity of the Prison Service from the perspective of the Commissioner for Fundamental Rights (53)
 • Somogyvári Mihály: A kockázatelemzés keretei, valamint a szexuális bűnelkövetők kockázaelemzésének és kezelésének hazai gyakorlata. The Hungarian framework of risk analysis and the pracice of risk analysis of sex offenders and their treatment (79)
 • Muraközy Erzsébet: A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi programjainak bemutatása a szabadulásra történő felkészítés jegyében. Presentation of the rehabilitation programmes of the Veszprém County Prison in preparation for release (97)

Tanulmányok

 • Böszörményi-Halász Bence: Az elektronikus információbiztonság alapvetései, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet információbiztonsági tudatosságának fejlesztési lehetőségei. Fundamentals of cyber security and opportunities for developing the information security awareness of the penitentiary organization (111)

Korábbi számok elérhetőek itt.

Börtönügyi Szemle 2021/2

Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – konferencia

 • Előszó (5)
  Schmehl János: 20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat (6)
 • Kovács Mihály: A börtönlelkészek szerepe a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának tevékenységében (9)
 • Veres András: A börtönpasztoráció teológiai dimenziói (19)
 • Stift Zoltán: Börtönlelkészként a közjó szolgálatában (22)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata, Szabó Martin: „Hitével szolgál, tettével nevel” – Gondolatok a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatról (27)
 • Tihanyi Miklós: A Börtönlelkészi Szolgálat jellemzői és eredményei. Results and characteristics of Prison Chaplaincy (37)

Tanulmányok

 • Czenczer Orsolya: A „zöld” büntetés-végrehajtás margójára… Avagy a magyar büntetés-végrehajtás ökológiai lábnyom-csökkentésének eredményei The „green” prisons… meaning the rsults of the ecological footprint reduction of the Hungarian Prison Service (55)
 • Fehér Szilárd: Kihívások a büntetés-végrehajtásban a koronavírus-járvány alatt Challanges of the Prison Services during the COVID-19 pandemic (67)
 • László Balázs: Befogatás és óvadék egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban Detention and bail in a forgotten proposed bill of Criminal Code (83)

Röviden

 • Bottyán Sándor, Schmehl Gábor, Simon Zsolt Árpád: Büntetés-végrehajtási szakos hallgatók a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Beszámoló (100)
 • Együttműködési Megállapodás (103)