Világtörténet 2023/4

 • Bíró László: Expanzió és berendezkedés (481)

Tanulmányok

 • Túróczi Tamás: Spanyol-japán kapcsolatkeresés II. Fülöp uralma idején (487)
 • Bencze András: Orosz-Amerika története (513)
 • Kurdi Krisztina: Szolgálat és birodalmi patriotizmus. Bredeczky Sámuel evangélikus lelkész galíciai munkássága (533)
 • Vajda Zoltán: Thomas Jefferson és a szegénység problémája az Egyesült Államokban republikánus kontextusban (553)
 • Kovács Bálint: Antropológiai jegyek és bűnbakképzés. Örmények a fajelmélet diskurzusában (571)
 • Sáfi Csaba: Etnikai alapú politika vagy együttműködés? Eltérő politikai lehetőségek az ukrajnai orosz politikában (593)

Műhely

 • Olosz Levente: A magyar borkereskedelem sikerei és kudarcai az első világháború idején (611)

Szemle

 • Robert Pichler: Fejezetek az albán-magyar kapcsolatok történetéből (639)
 • Gyóni Gábor: Oroszország északisága (645)

Európai Jog 2020/6

Vezértanulmány

 • Kovács Bálint, Völcsey Balázs: Meddig terjed az uniós jog hatóköre? Az ultra vires kontroll kérdése a német alkotmánybírósági gyakorlatban (1)

Európai jogi fórum

 • Németh Zoltán, Szilágyi András: Mediáció a gazdasági ügyekben – hatékonyság, proaktivitás, gazdaságosság (8)

Jogharmonizáció

 • Szabó Péter: Az uniós jog határai a magyar Alkotmánybíróság legfrissebb döntéseinek tükrében (16)
 • Kincses Attila, Lupóczné Krammer Edit: A külföldi székhelyű gépjármű-felelősségbiztosító kárképviselőjének és kézbesítési megbízottjának jogköre (24)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

 • Bertaldó András: Szabadság vagy biztonság? Videómegfigyelő rendszerek a C-708/18. számú ítélet tükrében (33)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.