Statisztikai Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Szilárd Pálma Bernadett, Badics Milán Csaba: Normális eloszlás vizsgálata: melyik tesztet alkalmazzuk a gyakorlatban? (5)
 • Fehérvölgyi Beáta, Király Tünde, Kosztyán Zsolt Tibor: Világkereskedelmi hálózatok idősoros vizsgálata (38)
 • Varga Márk: A szocializmus hosszú távú hatása a társadalmi kultúrára: Németország esete (78)

Fórum

 • Hírek, események (101)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2024/1

 • Szerb László: Varga Attila, 1958-2023 (1)

Tanulmányok

 • Lackó Mária: A Covid-járvány előtti halálozás és a járványidőszak többlethalálozásának nemzetközi összehasonlítása (5)
 • Valentiny Pál: Mennyire innovatívak a Big Tech vállalatok? (22)
 • Kosztyán Zsolt Tibor, Király Ferenc, Kurbucz Marcell Tamás: Európai cégek tulajdonosi szerkezetének dinamikus hálózatelemzése (57)

Esszé

 • Bélyácz Iván: A valószínűség mint döntési argumentum Keynes közgazdaságtanában (86)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (108)

Statisztikai Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Kosztyán Zsolt Tibor: Hálózatalapú modell- és adatredukciós módszer (289)
 • Révész Tamás, Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó: A GDP-hez való keresleti és kínálati oldali hozzájárulások integrált becslése kiterjesztett input-output modellekkel (325)
 • Bareith Tibor, Fertő Imre: Stabilizálhatja-e a monetáris politika az élelmiszer-inflációt? (354)

Fórum

 • Hírek, események (381)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.