Ügyvédek Lapja 2022/2

 • A CCBE nyilatkozata, 2022. február 25. – Egyértelműen elítélik az Ukrajna elleni orosz inváziót
 • A Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének nyilatkozata, 2022. február 28. – Oroszország haladéktalanul rendelje el csapatainak kivonását Ukrajnából
 • Bánáti János: Az ügyvédi titok védelmében (4)
 • S. Szabó Péter, Kopár Bernadett: A CCBE iránymutatása – Az Európai Ügyvédek Magatartási kódexének mintája (8)
 • Szőke Ágnes: Az ügyvéd közreműködésének lehetősége és előnyei a mediációs eljárásban (12)
 • Balogh Judit: Az ügyvéd akadályoztatása és a perbeli képviselethez való jog (18)
 • Fázsi László: A polgári jogi igénye érvényesítésének problémái (25)
 • Schmidt Richárd: Aszimmetrikus fórumválasztás a hazai gyakorlatban régen és ma (30)
 • Amikor egy ügyvéd hivatásához méltatlan magatartást tanúsít, megsértve az etikai szabályzatot is (35)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat I. (37)
 • Bemutatjuk James MacGuill-t, a CCBE új elnökét (43)
 • Halmos Tamás: Ránk szakadt a világ február 24-én – A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara közgyűlése 2022. március 5 (45)
 • Ez mind nem ügyvédi aláírás (46)
 • Kriptovaluta használat: mikor igen, mikor nem? (47)
 • Búcsú Zimnicz Jánostól (48)

Ügyvédek Lapja 2022/1

 • Bánáti János: Búcsú dr. Horváth Jenőtől, az elkötelezettség és a szolgálat emberétől (2)
 • Kadlót Erzsébet: Búcsú dr. Király Tibor professzortól, a védelemhez való jog mecénásától (3)
 • Vadász Viktor: A bírósághoz való hozzáférés és a védekezéshez való jog érvényesülése az előkészítő ülésen (4)
 • Nem hiába kondult meg a vészharang – Reményteli várakozások a jog- és áldozatsegítő ügyvédi munka terén (8)
 • Fázsi László: A szakszerűség jelentősége a pótmagánvádas eljárásban (13)
 • Szűcs Imre Zoltán: Milyen kapcsolat van a szomszédjogi generálklauzula és a szerződésen kívül okozott kár között? (15)
 • Schmidt Richárd: Válaszút előtt álló hazai jogalkalmazás – Aszimmetrikus választtotbírósági és joghatóságai megállapodások a nemzetközi gyakorlatban (20)
 • Tisztújítás a Magyar Ügyvédnők Egyesületében (26)
 • Terjék Tímea: Együtt, egymás által lehetünk többek, jobbak (27)
 • Terjék Tímea: Ügyvédnek lenni életforma – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének új elnökét
 • Zárai Eszter: Az ügyvédi hivatás független, szabadon választott szolgálat – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének általános elnökhelyettesét (29)
 • Prandler Katalin: Nem mindig koherens az a joganyag, amelyből aztán nekünk, ügyvédeknek varrnunk kell a valóságot – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnökét (32)
 • Mátés Adrienne: Árnyalt a kép a nők hivatásrendi helyzetéről – Bemutatjuk a Magyar Ügyvédnők Egyesületének új főtitkárát (35)
 • Tudatosabban kell rájuk figyelni – Amerika önértelmezési viták az ügyvédnők helyzetéről (36)
 • Baranyi Bertold: Az azonosítás és az ügyfélátvilágítás gyakorlati kérdései (38)
 • Komlós Attila: Egy könyv, nem csak Zala megyeieknek (44)
 • Kopár Bernadett: Belarusz ügyvédek kapták a CCBE 2021. évi Emberi Jogi Díját (46)
 • A CCBE új elnöke James MacGuill (47)