Belügyi Szemle 2024/3

 • Előszó (363)

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara: A keresztény hit szerepe a női fogvatartottak reintegrációjában (365)
 • Hezam Leila Melinda: A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben (393)
 • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében (415)
 • Kovács Mihály: A művészet és a hit kapcsolódási lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (431)
 • Domokos Andrea: Valláserkölcsi nevelés egykor és ma (449)
 • Tihanyi Miklós, Sivadó Máté, Fekete Márta, Miklósi Márta: Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében (461)
 • Köbel Szilvia: A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl (491)
 • Leila Melinda Hezam: The role of religious education in tertiary crime prevention (501)
 • Barbara Di Blasio: The role of Christian faith in the reintegration of female prisoners (521)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/4

Tanulmányok

 • Mészáros Ádám Zoltán: Az összbüntetésről pro futuro (193)
 • Reines János: A franchise jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályozás joggazdaságtani szempontból (209)
 • Stál József: A letartóztatás általános feltételéhez kapcsolódó bizonyítékértékelés dilemmái (215)
 • Varga Csaba: A magyar jog – tükörcserepekben (227)
 • Ficsór Gabriella: A különvélemények sugallta néhány gondolat a jogállamiságról (236)
 • Köbel Szilvia: A vallási közösségek működésének strukturált szabályozása az egyházügyi törvényben (247)

Nekrológ

 • Korinek László: Vókó György (1946-2021) (256)