Ügyvédek Lapja 2022/3

 • Bánáti János: A tisztességes eljáráshoz való jog védői szemmel (2)
 • Király Lilla: A jog uralma, avagy az uralom joga (6)
 • Osztovits András: A tisztességes eljáráshoz való jog a digitális korban (9)
 • Csapó Zsuzsanna: Az orosz-ukrán háború és az egyén felelőssége a ius ad bellum és a ius in bello normák megsértéséért (14)
 • Fenyvesi Csaba: Kriminalisztikai metódusok az orosz-ukrán háborúban (20)
 • Dózsa Dániel, Pataki Petra: Jogviták a háború árnyékában (26)
 • Hidasi Gábor: Parkolóhely a teremgarázsban (29)
 • Komlós Attila: Hivatásunkat magas szinten és kellő szakmai alázattal kell gyakorolnunk – Beszélgetés dr. Kománovics Ibolya ügyvéddel (32)

Kamarai közgyűlések:

 • Debreceni Ügyvédi Kamara (36)
 • Budapesti Ügyvédi Kamara (40)
 • Szegedi Ügyvédi Kamara (43)
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (46)
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara (49)
 • Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara (54)
 • Békés Megyei Ügyvédi Kamara (57)
 • Zala Megyei Ügyvédi Kamara (60)

 • Amikor egybefonódik a gondoskodás és a közösségi összetartozás – Beszélgetés dr. Léka Andor ügyvéddel, a debreceni kamara Ügyvédi Caritas Alapítványának titkárával (63)

Magyar Jog 2021/9

Tanulmányok

 • Tóth András: Versenyjogi útkeresés a célzatos versenykorlátozások terén és a magyar ügyek szerepe (493)
 • Könyves Gréta: A cél szentesíti az eszközt? – A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználásának dilemmái a polgári perben (504)
 • Király Lilla, Papp Eszter: A határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos szerződéskötési kockázatok ügyvédi szemmel II. rész (512)
 • Laczó Adrienn: Vagyonelkobzás versus polgári jogi igény – avagy fogd a pénzt és fuss! (522)
 • Veress Emőd: Tízéves a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogászképzése: mérleg és jövőkép (531)
 • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (538)
 • Pusztai Dorina: METAmorfózis a magyar villamosenergia iparban (552)

Magyar Jog 2021/7-8

Tanulmányok

 • Martonyi János: Mádl Ferenc és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (385)
 • Vékás Lajos: Mádl Ferenc és a magyar nemzetközi magánjog (392)
 • Király Lilla, Papp Eszter: A határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos szerződéskötési kockázatok ügyvédi szemmel – I. rész (400)
 • Szeghő Katalin: A gyorsított per jogalkalmazási kérdései (412)
 • Vadász Vanda: A kulturális javak visszaszolgáltatása alternatív vitarendezés keretében (419)
 • Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán (427)
 • Martin Márton: A hagyatékátadó végzés gordiuszi csomója (445)
 • Ambrus István: Az állatkínzás bűncselekményének jogi tárgyai, egyes dogmatikai kérdései, valamint de lege ferenda szabályozása (452)
 • Varga Ádám: A szubszidiaritás mint a helyi önkormányzatiság központi elve (467)
 • Csányi Csaba: A Magyarországot érintő aktuális nemzetbiztonsági kihívások és az azokra adható lehetséges jogi válaszok (474)
 • Dobos-Bunford Krisztina: A rugalmas munkavégzés és digitalizációs megoldások a versenyszféra egyes intézményeiben (481)

Szemle

 • Üveges Eszter Anna: Haladás és ellenállás (489)