Statisztikai Szemle 2023/7

Tanulmányok

 • Krenyácz Éva, Devecsery Ágnes: 60 éves a Minnesota Elégedettségi Kérdőív – Szervezeti elégedettségi kérdőív validálása magyar mintán (571)
 • Kucséber László, Kása Richárd: Szervezeti átalakulások a 2020-as évek válságainak árnyékában a közép-európai régióban (589)
 • Bánhidi Zoltán, Tokmergenova Madina, Dobos Imre: A Network Readiness Index (NRI) elemzése többváltozós statisztika alkalmazásával (618)
 • Balogh Gergely, Lengyel Péter, Czine Péter: A magyar e-sport-fogyasztók preferenciáinak vizsgálata (635)

Fórum

 • Hírek, események (658)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/12

Tanulmányok

 • Dancsik Bálint, Marosi Anna, Szabó Beáta: Túl drága az olcsó hitel – a családi otthonteremtési kedvezmény támogatott hitelkamatainak vizsgálata (1493)
 • Heidrich Balázs, Jarjabka Ákos, Kása Richárd, Németh Tamás: Egyetemes értékek – piaci célok? A piacorientált szervezeti kultúra az átalakuló magyar felsőoktatásban (1507)
 • Berács József: Polányi hatása a marketingelméleti iskolákra (1533)
 • Claro Dániel, Havran Zsolt: A 2018-as labdarúgó-világbajnokság hatása a részt vevő labdarúgók értékére (1555)

Visszatekintés

 • Bartók László, Kovács György: A második világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban (1577)

Könyvismertetés

 • Benczes István: Elmélettörténeten innen és túl… Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022, 490 o. (1597)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/9-10

 • Forman Norbert, Kása Richárd: Az innovációmenedzsment-kutatások térbeli és időbeli szerkezetének változása 1975 és 2021 között (3)
 • Ábel István, Nagy Gyula: Vélekedések az inflációról. Megalapozatlan feltételezések és megdönthetetlen elméletek (44)

Tudományos tájékoztató

 • Gubán Ákos, Sándor Ágnes, Mezei Zoltán: A digitáliskarbonlábnyom-paradoxon feloldhatóságának problémája a kis- és középvállalkozások esetében (76)

Új könyvek

 • Győrffy Dóra: Recenzió Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. A magyar eset (2008-2019) (Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, 264 oldal) című könyvéről (100)

Jogi melléklet

 • Csekő Katalin, Juhász Tímea: Exportellenőrzés az akadémiai szférában (110)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.