Valóság 2024/1

 • Cseporán Zsolt, Kollarik Tamás, Petri Zsolt: A magyar animációoktatás strukturális változásai és fejlődési irányai 4. rész (1)

Századok

 • Korencsi Attila: A szabadság védelmében. Nagy Miklós papköltő emlékezete (16)

Műhely

 • Fülöp-Székely Anita: A szülői bevonódás hosszú távú hatásai. Egy narratív életútelemzés (24)
 • Karikó Sándor: Smith munkafelfogásának filozófiai továbbgondolása. Smith, Hegel, Marx, Lukács György (40)
 • Trembeczki István: Globális és lokális a környezetvédelemben – töprengések a Zöld filozófiáról (50)
 • Mezei Balázs: Heidegger a Fekete füzetek tükrében (61)
 • Potyó István: Ruzitska György miséi 2. rész (87)
 • Fehér Anikó: Koudela Géza, az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnuszának szerzője (104)

Napló és kritika

 • Bolla Emőke: Farkas Beáta: A közgazdasági gondolkodás rövid története (110)

Külföldi folyóiratokból

 • Maddy Savage, Benoît Derrier: Mit ettek a vikingek? (118)
 • Zanny Minton Beddoes: Őszülő Ázsia (121)
 • Ashraf Khalil: Irodából lakás? Washingtoni megoldások (123)
 • Valóság 2023. évi (LXVI. évfolyam) számainak tartalomjegyzéke (124)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (39, 49, 86)

Valóság 2023/6

 • Búcsú Pomogáts Bélától (1)
 • Karikó Sándor: Miben rejlik a boldogság? Amikor a filozófiai, a pszichológiai és a pedagógiai mondanivaló összecseng (2)

Századok

 • Sárhegyi Tamás: A kiállított múlt: A Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma Torontóban (19)
 • Surányi Dezső: A Moesz-vonal háttere és érvényessége (31)

Műhely

 • Kiss Zoltán Károly: A tárgyalkotó művészet értéke, a művészek anyag elismerése (39)
 • Máthé Áron: Ellenkultúrák a kommunista diktatúra időszakában (67)
 • Dupcsik Csaba: A szociológia gyanús tudománnyá vált… Cseh-Szombathy László helye a magyar szociológiatörténetben (73)
 • Simon János: Cseh-Szombathy László és Harsányi János barátsága (80)
 • Haász Sándor: Rendszerszemlélet és családdinamika a szociális munka látóterében (91)
 • Mészáros József: A szociológia módszertanának forradalmai (98)
 • Bozsonyi Károly: A Big Data forradalma és a jelentés ellenforradalma a társadalomtudományok módszertanában (105)

Napló és kritika

 • Vekov Károly: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állameszme entogenezise (111)

Külföldi folyóiratokból

 • William Park: Miért halunk meg? (121)
 • Daniel Foppa: Az Asperger-kór nem betegség (123)
 • Zöld gazdálkodással a holnapért (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (18, 79, 90)

Valóság 2022/11

 • Karikó Sándor: Az emberi viszonyok két formája. Filozófiai és etikai gondolatok a társas együttlétről (1)

Századok

 • Erős Vilmos: A magyar nemzeti kérdés a középkorban – Domanovszky Sándor előadása a Zürichi Nemzetközi Történészkongresszuson 1938-ban (9)

Műhely

 • Vizvári Béla: Adatok és szempontok a heterótól különböző szexualitás megjelenítéséről a magyar elektronikus sajtó egy részében 2021-ben (25)
 • Kapronczay Károly: A Semmelweis-kutatás története (42)
 • Farkas Pálma: Városi legendák és tények nyomában – egy szoborelemzés története (49)

 • A kiválasztott – A magyar balett Nizsinszkij-hagyománya (55)
 • Bólya Anna Mária: Rítus és idő A tavaszi áldozatban (56)
 • Solymosi Tari Emőke: Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei (64)
 • Gombos László: Pierrette fátyola – egy pantomimrémdráma a századfordulón (75)

Napló és kritika

 • Lányi Gusztáv: PANDÉMONOLÓGIA. Öko- és politikai pszichológiai jegyzetek (88)
 • Paár Ádám: Egy korszak közepén (110)
 • Botos Katalin: A tér és a torony (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Peter Grier, Henry Grass, Harry Bruinius: A történelem nyers vázlata: mit jelenthet számunkra a Roe kontra Wade törvény visszavonása (116)
 • Pauline Krätzig: Nem. Fogok. Gyereket. Szülni. Pont (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Elpazarolt elmék (121)
 • A hazai bankrendszer digitalizációs szintje (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (8, 63, 112)

Valóság 2022/3

 • Mező Ferenc: Az ukrán-orosz ellentét geopolitikai hátteréről (1)

Századok

 • Bernard Dumont: A politikai kultúra és a francia katolikusok a 20-21. században (10)
 • Somogyi László: A nagy háború elfeledett áldozatai – az első világháború alatt Magyarországon internált olasz civilek emlékezete (23)

Műhely

 • Karikó Sándor: A háború és a nevelés – filozófiai megközelítésben (33)
 • Szilárdi Réka, Kakuszi Szilvia, Máté-Tóth András: Borderline társadalomzavar? Kísérlet a kelet-közép-európai társadalmak metaforikus értelmezésére (45)
 • Faragó Péter: A koronavírus-járvány társadalmi hatásai (57)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Kiss Márton: II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926-1938) (67)
 • Takács Péter: Mi a politika? Hannah Arendt vélekedése a politika fogalmáról, és hogyan jelenik meg Arendt értelmezésének tükrében Immanuel Kant „politikai filozófiája”? (77)
 • Pótó Júlia: A röntgenezés vizuális kultúrái. Alexander Béla plasztikus röntgenképei és a röntgentechnika sztenderdizálása (92)

Napló

 • Szabó Tibor: Lukácsról ma – olasz szemmel (104)
 • Kapronczay Károly: Egy orvostudós viszontagságos élete a 20. századi Magyarországon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Matti Friedman: A Timna-dilemma (110)
 • Colette Davidson: Éléonore Laloux segítségével másként látják Franciaországban a fogyatékosságot (117)
 • Georgis Manajev: Az 1812-es orosz-francia háború tényleges okai (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az asztal örömei (121)
 • Joachim Bessing: A magányosan evők csendes boldogsága (124)
 • Zanny Minton Beddoes: A nigériai megagyülekezetek olyan jólétben élnek, mint amelyről prédikálnak (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (91, 107, 109)

Valóság 2021/5

 • Karikó Sándor: Az európaiság mint értékrend. Egy lehetséges értelmezés (1)

MŰHELY

 • Spaller Endre: Európai dilemmák a KFI támogatáspolitika területén (17)
 • Balázs Géza: Az udvariasság antropológiája: az etológiától az internetig (25)

A MŰVÉSZET KÖZEGE

 • Farkas Attila: A totális közeg: művészet az ipari civilizációban (37)
 • Windhager Ákos: Többszörös kezdet, sokszoros közeg A magyar balett megszakított hagyománya (47)

SZÁZADOK

 • Törő László Dávid: „Száztizenötös szellem” – A Habsburg-kérdés Eckhart Ferenc történetírásában (60)
 • N. Szabó József: A politika szolgálatába állított népművelés kialakítása (1946 ősze – 1948) (70)

DOKTORANDUSZ CIKKPÁLYÁZAT

 • Tóth Katalin: Egy zsinagógai mikrovilág jelenmúlt-vizsgálatának tudományos és társadalmi hasznosságáról (82)
 • Kontra Réka: A tengelybarát országok külügyi helyzete a II. világháború alatt: a spanyol–magyar–olasz kapcsolatrendszer 1943 és 1945 között (92)

NAPLÓ

 • Paár Ádám: A csepregi polgárok. Helytörténet országos háttérrel. (103)
 • Kapronczay Károly: Magyar főügyész a nürnbergi bíróságon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Zanny Minton Beddoes: Mihail Gorbacsov utóélete. A Szovjetúnió utolsó vezetőjének élete és szerelme (111)
 • Francis Sempa: Kazuo Odachi: Egy kamikaze visszaemlékezései: egy második világháborús japán pilóta lenyűgöző története túlélésről, becsületről és megbékélésrő (Tuttle Publishing, 2020, 224 oldal ) című könyvének recenziója (114)
 • Michael Furger és Stephan Sigrist: Meggyengült állam vagy kiábrándult tudomány – ezzel a hat problémával kell szembenéznünk 2021-ben (115)
 • Michael Gibb: Gyenge láncszemek (120)
 • Fiona Woolard: A gyerekszülés mint teljesítmény (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (69, 91, 110)

Valóság 2020/11

 • Simon Tamás (1937-2020) professzor emlékére (1)
 • Karikó Sándor: Konformista tömegtársadalom, avagy nonkonformista lázadás? Konformitás, nonkonformitás és ami azon túl van (2)

Századok

 • Pap Krisztián: Virágok helyett bombák. A szerencsétlen sorsú Potiorek-offenzívák (2. rész) (15)
 • Pelle János: „Nektek kell ütni a zsidókat, mert az asszonyokat nem fogja a törvény.” Az 1946. májusi kunmadarasi pogrom, új megvilágításban (49)

Trianon 100

 • Marczinka Csaba: Nagy-Románia létrejötte (1916-1920) (62)

Műhely

 • Dr. Vasa László, Vida Imre: A Monti di Pietà-tól a Grameen Bankig – Lehet-e etikus a hitelezés? (76)
 • Jancsó András: Fogalmi vagy fordítási dilemma? Joseph Ratzinger munkásságának hazai interpretációja (85)

Krúdy: egy város anatómiája

 • Mórocz Gábor: Pályafordulat buktatókkal, avagy a „kis Kossuth” Debrecenben (89)
 • Sturm László: Krúdy és Platonov (98)

Napló

 • Kapronczay Károly: Vörös karszalag (109)

Külföldi folyóiratokból

 • Willams Atkins: Klímaváltozás és a tőzegipar végnapjai (111)
 • Warren Ward: Életünk értelmének keresése a halál ellenében (118)
 • Anasztaszija Sztyepanova: Hogyan érezzük jól magunkat az elszigeteltségben: egy űrhajósgyakornok vallomásai (120)
 • Gavin McCrea: Mit tudott Rousseau a magányról (122)
 • Zanny Minton Beddoes: Mindent a szemnek. Túlzott figyelmet szentelünk a vezetők külsejének – tudjuk meg egy új könyvből (127)