Ügyészek Lapja 2021/1-2

Tanulmányok

 • Ambrus István: Vagyon elleni kriminális cselekmények a modernizálódó kiskereskedelemben (5)
 • Fenyvesi Csaba: Fénykép-, videó-, hang-, tárgyfelismerési kísérlet a magyar bíróságok döntéseiben (17)
 • Kardos Dóra: A büntetést befolyásoló fontosabb alanyi tényezők bemutatása (33)
 • Hurtony Alexandra: Az igazságügyi szakértő szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségeire (53)
 • Tilki Katalin: A magánszféra védelmének büntetőjogon kívüli eszközrendszere (65)

Disputa

 • Inzelt Éva, Szepcsik Regina: Beszámoló a „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt márciusi workshopjáról (81)
 • Takácsné Diófási Ágnes: Nemzetközi együttműködés különböző jogrendszerek között – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület XXIV. Éves Konferenciája, Buenos Aires, 2019. szeptember 15-19. (85)
 • Bányai Krisztina: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben (89)
 • Pocsai Edit: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben különböző jogrendszerek között (91)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • László Balázs: Az önálló ügyészség gondolata egy elfeledett javaslatban (95)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Válas Péter: Birkanyárs (107)

Figyelő – OKRI hírek

 • Nekrológ (115)
 • Gyász (117)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc emlékére (119)
 • In memoriam Vókó György (1946-2021) (123)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc publikációs jegyzéke (2012-2020) (127)
 • Mészáros Ádámra emlékezünk (135)
 • Ádám, itt a csilid! (137)
 • Dr. Mészáros Ádám LL.M, PhD publikációs jegyzéke (2001-2020) (139)

Figyelő – európai kitekintő

 • Udvarhelyi Bence: Az Office-tól a College-ig – Gondolatok az Európai Ügyészség szervezeti felépítéséről (147)

Könyvismertetés

 • Bartkó Róbert: Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban (169)