Valóság 2022/11

 • Karikó Sándor: Az emberi viszonyok két formája. Filozófiai és etikai gondolatok a társas együttlétről (1)

Századok

 • Erős Vilmos: A magyar nemzeti kérdés a középkorban – Domanovszky Sándor előadása a Zürichi Nemzetközi Történészkongresszuson 1938-ban (9)

Műhely

 • Vizvári Béla: Adatok és szempontok a heterótól különböző szexualitás megjelenítéséről a magyar elektronikus sajtó egy részében 2021-ben (25)
 • Kapronczay Károly: A Semmelweis-kutatás története (42)
 • Farkas Pálma: Városi legendák és tények nyomában – egy szoborelemzés története (49)

 • A kiválasztott – A magyar balett Nizsinszkij-hagyománya (55)
 • Bólya Anna Mária: Rítus és idő A tavaszi áldozatban (56)
 • Solymosi Tari Emőke: Vigasztaló Arlequin – Lajtha László balettjei (64)
 • Gombos László: Pierrette fátyola – egy pantomimrémdráma a századfordulón (75)

Napló és kritika

 • Lányi Gusztáv: PANDÉMONOLÓGIA. Öko- és politikai pszichológiai jegyzetek (88)
 • Paár Ádám: Egy korszak közepén (110)
 • Botos Katalin: A tér és a torony (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Peter Grier, Henry Grass, Harry Bruinius: A történelem nyers vázlata: mit jelenthet számunkra a Roe kontra Wade törvény visszavonása (116)
 • Pauline Krätzig: Nem. Fogok. Gyereket. Szülni. Pont (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Elpazarolt elmék (121)
 • A hazai bankrendszer digitalizációs szintje (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (8, 63, 112)

Valóság 2022/9

 • Prugberger Tamás: Az orosz-ukrán háború neuralgikus kérdései (1)

Századok

 • Kapronczay Károly: Véráldozatok az Alpok vidékén – Olaszország az első világháborúban (15)
 • Iványi Márton: „Egyazon levegőt lélegezve Ohriddal…” – az (ó)szláv nyelvi probléma a római városi kultúra és műveltség balkáni folytonossága tekintetében (22)
 • László Andor: Miénk itt a tér. A pesti Széchenyi-liget tündöklése és bukása a 19. században (37)
 • Hágen András: A háborúk modellezése. Matematika a hadviselésben (49)

Műhely

 • Bognár Bulcsu: Vezérkultusz és szekularizált hitek. Vallásosság, értékválasztás és politikai preferenciák Magyarországon (55)
 • Karkusz Patrik Dániel: Schopenhauer művészetfilozófiája (76)
 • Váradi Judit: Zeneoktatás távhangolásban (87)
 • Bólya Anna Mária: Utak, irányok a hazai táncéletben. Pandémia előtti elmélkedés a magyar táncművészetről (103)

Napló

 • Cseresnyés Márk: Európa zárójelbe téve (115)

Külföldi folyóiratokból

 • Ivan Kolpakov: A tegnap manipulálása (118)
 • Francis P Sempa: Atomsztyeppe (123)
 • Michael McGonigle: Ronald Reagan nélkül nem létezne Vologyimir Zelenszkij (125)
 • Catherine Ellis: Platinajubileum Erzsébet királynő romló egészségi állapota, a királyi családdal szembeni ellenségesség és a gyarmati múltról való számvetés közepette (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (21, 48, 114, 117)

Valóság 2022/4

 • Kiss Károly: Bankok trónfosztása. Digitális forradalom a pénzügyekben (1)

Műhely

 • D. Molnár István: A felsőoktatás reformjának szükségességéről – debreceni példa nyomán (10)
 • Tóth Arnold, Kálmán Botond, Poór József: A covid-19 pandémia hatásai az emberek munkavégzésére és jövedelmére négy európai országban (1. rész) (16)
 • Kultúraláncolatok – Tóth Árpád kora és szellemi örökösei (33)
 • Farkas Attila: Test lés lélek, monológ és dialógus Tóth Eszter költészetében (34)
 • Smid Róbert: Számonkérés, számadás, számbavétel – A költészet mint híradás, és a későmodernség egyéb dilemmái Tóth Eszternél (39)
 • Kovács Őrs Levente: Cseresznyéskert – Tóth Árpád a színház világában (49)
 • Fehér Anikó: B. Sztojanovits Adrienne karnagy és kora (57)
 • Hollós Máté: Tóth Eszter és a zene (66)
 • Wesselényi-Garay Andor: A kultúra mint DNS. Idea és formatörekvés az elmúlt száz év magyar építészetében (72)

Századok

 • Magyar Kálmán: Az első somogyi humanista főúr, Mátyás király nagyhatalmú hivatalnoka és diplomatája , Laki Thuz János (Adatok a korai magyar humanizmus és reneszánsz kutatásához) (88)
 • Fischer Viktória: A sub rosa legenda emlékezete a Wesselényi-összeesküvésben (116)

Napló

 • Kapronczay Károly: A változások harminc éve Csehországban (122)

Külföldi folyóiratokból

 • Patrick Imhasly: A tanáron nem múlik (124)
 • Lauren Oster: Jelenkori történelem – Macskák a Fehér Házban (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (65, 87, 123)

Valóság 2022/3

 • Mező Ferenc: Az ukrán-orosz ellentét geopolitikai hátteréről (1)

Századok

 • Bernard Dumont: A politikai kultúra és a francia katolikusok a 20-21. században (10)
 • Somogyi László: A nagy háború elfeledett áldozatai – az első világháború alatt Magyarországon internált olasz civilek emlékezete (23)

Műhely

 • Karikó Sándor: A háború és a nevelés – filozófiai megközelítésben (33)
 • Szilárdi Réka, Kakuszi Szilvia, Máté-Tóth András: Borderline társadalomzavar? Kísérlet a kelet-közép-európai társadalmak metaforikus értelmezésére (45)
 • Faragó Péter: A koronavírus-járvány társadalmi hatásai (57)

Doktorandusz cikkpályázat

 • Kiss Márton: II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926-1938) (67)
 • Takács Péter: Mi a politika? Hannah Arendt vélekedése a politika fogalmáról, és hogyan jelenik meg Arendt értelmezésének tükrében Immanuel Kant „politikai filozófiája”? (77)
 • Pótó Júlia: A röntgenezés vizuális kultúrái. Alexander Béla plasztikus röntgenképei és a röntgentechnika sztenderdizálása (92)

Napló

 • Szabó Tibor: Lukácsról ma – olasz szemmel (104)
 • Kapronczay Károly: Egy orvostudós viszontagságos élete a 20. századi Magyarországon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Matti Friedman: A Timna-dilemma (110)
 • Colette Davidson: Éléonore Laloux segítségével másként látják Franciaországban a fogyatékosságot (117)
 • Georgis Manajev: Az 1812-es orosz-francia háború tényleges okai (119)
 • Zanny Minton Beddoes: Az asztal örömei (121)
 • Joachim Bessing: A magányosan evők csendes boldogsága (124)
 • Zanny Minton Beddoes: A nigériai megagyülekezetek olyan jólétben élnek, mint amelyről prédikálnak (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (91, 107, 109)

Valóság 2022/1

 • Az „illiberális” Magyarországról. Thibaud Ghibelin interjúja a Catholica folyóirat 2021. áprilisi, 151. számából (1)

Századok

 • Tokaji András: Az Örömódától Imagine-ig a szabadkőművesség perspektívájában (1. rész) (7)
 • László Andor: Csizmák a talapzaton. Szobordöntések- és eltávolítások, utcanév-változtatások Budapesten (43)
 • A művészet közege II. (55)
 • Boros János: Művészet és filozófia (56)
 • Falusi Márton: Az irodalomtörténet-írás posztmodern utáni fordulata. Módszertani számvetés és kutatási program (62)
 • Szécsi Gábor: Az énteremtő narratívák mediatizációja a digitális kultúrában (72)
 • Farkas Attila: A nemzetállam és a posztszuverén utópia (83)

Műhely

 • Ferenczi Gábor: Történeti névföldrajz: miről árulkodnak a Vas megyei családnevek? (91)

Napló

 • Biernaczky Szilárd: Magyar kultúra – magyar közösségek itthon és határokon túl. Kollégium sorozat, 2014-2020, Lakitelek, Antológia Kiadó, 22 kötet (105)
 • Kapronczay Károly: Amit a tüntetésekről tudni kell (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Judith Hoare: Egy nő hatszavas mantrája milliók megnyugtatására szolgál (114)
 • Michal Furger: A „gyengék generációja” lesz a mai gyerekekből (117)
 • A Valóság 2021. évi (LXIV. évfolyam) számainak tartalomjegyzéke (123)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (42, 71, 90)

Valóság 2021/9

 • Kovács Dávid: Érték és történelem. Gondolatok Tőkéczki László történetírásáról (1)

Valóság cikkpályázat

 • Fehér Anikó: „Krisztus kenyér s bor színében…” Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus himnuszának szerzője: Koudela Géza (12)
 • Gódány Nikoletta: Meghiúsult történelmi csúcsév – A külpolitikai események hatásai a 34. Eucharisztikus Világkongresszusra (25)
 • Utry Attila: Világvallások és az eucharisztikus Krisztus (32)

Századok

 • Győri Szabó Róbert: Katalónia első autonómiája a 20. században (1931-1939) (42)
 • Klestenitz Tibor: A láthatatlan templom. A magyar protestantizmus és a rádiós műsorszórás kezdetei (61)
 • Somorjai Ádám OSB: A „modus vivendi” kérdése a Vatikán egyházpolitikájában. XII. Piusz pápa, Mindszenty József és a magyar jezsuiták, 1945-1948 (71)
 • Gesztesi Tamás, Zsámboki Árpád, Gesztesi Enikő: Gróf Széchenyi István betegségei. Emlékező gondolatok „a legnagyobb magyar” születésének 230. évfordulója kapcsán (82)

Műhely

 • Janik Henrietta: Az intellektuális tőke értékteremtő szerepe a felsőoktatásban (92)
 • Kicsi Sándor András: A vörösbegy és az ökörszem a néphagyományban (100)

Napló és kritika

 • Bilibok György: Jézus szerepe a zsidók és keresztények közti megbékélésben (104)
 • Varga János: Tudománytörténet családi vállalkozásban (109)
 • Kapronczay Károly: Horthy Miklós kormányzó politikai életének 25 éve (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Norimitsu Onishi: A polgármester, a tanár és küzdelem Franciaország egy „elveszett darabja” miatt (114) Zanny Minton Beddoes: Egy katasztrófa tanulságai. A covid-19 az oktatás megreformálására sarkall (118) Helen Thompson: A pandémia Thomas Hobbes időtálló bölcsességére és utópisztikus csalódásaira egyaránt rávilágított (123) John Butler: Aki Buddhára gondot viselt (125)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (11, 41, 103)

Valóság 2021/7

 • Bogoly József Ágoston: A stíluskommunikáció, a családegészség, a szocializáció és a képességfejlesztés értéklánca. Kultúrakutatás és stíluskommunikáció (1)

Századok

 • Kapronczay Károly: A Rákóczi-család és a lengyel korona (11)
 • Lechner Zoltán: Orosz külpolitikai diskurzusok a posztszovjet időszakban (16)

Műhely

 • Farkas Zoltán: A rendi rétegződés fogalma, meghatározottsága és következményei (26)
 • Szabó Csaba: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásainak területi eloszlása (50)
 • Csernák András: A közösségi oldalak szerepe és hatékonysága a márkaépítésbben és a marketingkommunikációban (62)
 • Koudela Pál: A neoliberális vezetés és a városhoz való jog: Szöul (77)
 • Kucsera Tamás Gergely: Globalizált média, mediatizált kultúra (90)
 • Káel Csaba: Élmény! Minden tekintetben. Kulturális FMCG, vagy fast moving cultural goods (95)
 • Orosz István: Kékplakátok (102)
 • Pócs Nándor: Farmerek, populisták, magyarok (107)
 • Nagyné Maros Gabriella: A kreativitás – az kell! (111)

Külföldi folyóiratokból

 • Cornelia Eisenach: Elsőszülöttekről feketén-fehéren: az idősebb testvérek okosabbak (113)
 • John Gallagher: Hogyan tanuljunk nyelvet és tartsunk ki mellett (115)
 • Samuel Earle: Karantén Kafkával (120)
 • Alicia Ault: A történelem azt mutatja, hogy az amerikaiak mindig is tartottak az oltásoktól (123)
 • Tobias Strautmann: Az NDK integrációjának története kellemetlen igazságot tartogat Európa számára (127)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (49, 94)

Valóság 2021/5

 • Karikó Sándor: Az európaiság mint értékrend. Egy lehetséges értelmezés (1)

MŰHELY

 • Spaller Endre: Európai dilemmák a KFI támogatáspolitika területén (17)
 • Balázs Géza: Az udvariasság antropológiája: az etológiától az internetig (25)

A MŰVÉSZET KÖZEGE

 • Farkas Attila: A totális közeg: művészet az ipari civilizációban (37)
 • Windhager Ákos: Többszörös kezdet, sokszoros közeg A magyar balett megszakított hagyománya (47)

SZÁZADOK

 • Törő László Dávid: „Száztizenötös szellem” – A Habsburg-kérdés Eckhart Ferenc történetírásában (60)
 • N. Szabó József: A politika szolgálatába állított népművelés kialakítása (1946 ősze – 1948) (70)

DOKTORANDUSZ CIKKPÁLYÁZAT

 • Tóth Katalin: Egy zsinagógai mikrovilág jelenmúlt-vizsgálatának tudományos és társadalmi hasznosságáról (82)
 • Kontra Réka: A tengelybarát országok külügyi helyzete a II. világháború alatt: a spanyol–magyar–olasz kapcsolatrendszer 1943 és 1945 között (92)

NAPLÓ

 • Paár Ádám: A csepregi polgárok. Helytörténet országos háttérrel. (103)
 • Kapronczay Károly: Magyar főügyész a nürnbergi bíróságon (108)

Külföldi folyóiratokból

 • Zanny Minton Beddoes: Mihail Gorbacsov utóélete. A Szovjetúnió utolsó vezetőjének élete és szerelme (111)
 • Francis Sempa: Kazuo Odachi: Egy kamikaze visszaemlékezései: egy második világháborús japán pilóta lenyűgöző története túlélésről, becsületről és megbékélésrő (Tuttle Publishing, 2020, 224 oldal ) című könyvének recenziója (114)
 • Michael Furger és Stephan Sigrist: Meggyengült állam vagy kiábrándult tudomány – ezzel a hat problémával kell szembenéznünk 2021-ben (115)
 • Michael Gibb: Gyenge láncszemek (120)
 • Fiona Woolard: A gyerekszülés mint teljesítmény (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (69, 91, 110)

Valóság 2020/12

 • S. Király Béla: A gyökértelenség korában – interjú Molnár Tamással (1)

Századok

 • Kun Tibor: Történelmi-irodalmi adalékok a XX. századi orosz emigráns irodalomhoz: vázlatok Vlagyimir Nabokov művészetéhez (13)
 • Makkai Béla: A horvátországi szórványmagyarság sajtója – tegnap és ma (40)

Trianon 100

 • Deminger Orsolya: Nők, női szerepek a református egyházban a mai Szlovákai területén és Kárpátalján a két világháború között (53)
 • Tóthpál József: Kodály és Trianon: „Ne bántsd a magyart!” (65)

Műhely

 • Gáspár Zoltán Ernő: Korunk, a „vallás és filozófia utáni kor” szellemi válsága. Az európaiság spirituális dichtómiája (71)
 • Krúdy: egy város anatómiája
  Zipernovszky Kornél: „Évszázados szokásai vannak az éjjelizenének” A szórakoztató zene Krúdy és kortársai prózájában (86)
 • Fehér Anikó: Az arany meg az asszony. Krúdy Gyula és Kenessey Jenő operája (96)
 • Windhager Ákos: A legboldogtalanabb Szindbád. Glossza A kékszakállú herceg vára című opera értelmezői hagyományaihoz (100)

Napló

 • Arday Géza: Meglátások a Tisza Istvánról szóló új kötetről (110)
 • Kapronczay Károly: A hazai egyetemi anatómiaoktatás 250 éve (113)

Külföldi folyóiratokból

 • Abdi Latif Dahir: A koronavírus tönkreteszi Afrika gyarapodó középosztályát (115)
 • Tom Brada: Észak-koreai maszkok védik az angol időskorúakat (117)
 • Patricia Cohen, Tiffany Hsu: A járvány tönkre teheti a dolgozó anyák egy egész nemzedékét (119)
 • Ronald F. Inglehart: Lemondtunk Istenről? A vallás világszintű hanyatlása (121)
 • Zanny Minton Beddoes: Kína, a vizek ura (126)

Képek

 • Károlyi András grafikái (12,109, 114)

Valóság 2020/11

 • Simon Tamás (1937-2020) professzor emlékére (1)
 • Karikó Sándor: Konformista tömegtársadalom, avagy nonkonformista lázadás? Konformitás, nonkonformitás és ami azon túl van (2)

Századok

 • Pap Krisztián: Virágok helyett bombák. A szerencsétlen sorsú Potiorek-offenzívák (2. rész) (15)
 • Pelle János: „Nektek kell ütni a zsidókat, mert az asszonyokat nem fogja a törvény.” Az 1946. májusi kunmadarasi pogrom, új megvilágításban (49)

Trianon 100

 • Marczinka Csaba: Nagy-Románia létrejötte (1916-1920) (62)

Műhely

 • Dr. Vasa László, Vida Imre: A Monti di Pietà-tól a Grameen Bankig – Lehet-e etikus a hitelezés? (76)
 • Jancsó András: Fogalmi vagy fordítási dilemma? Joseph Ratzinger munkásságának hazai interpretációja (85)

Krúdy: egy város anatómiája

 • Mórocz Gábor: Pályafordulat buktatókkal, avagy a „kis Kossuth” Debrecenben (89)
 • Sturm László: Krúdy és Platonov (98)

Napló

 • Kapronczay Károly: Vörös karszalag (109)

Külföldi folyóiratokból

 • Willams Atkins: Klímaváltozás és a tőzegipar végnapjai (111)
 • Warren Ward: Életünk értelmének keresése a halál ellenében (118)
 • Anasztaszija Sztyepanova: Hogyan érezzük jól magunkat az elszigeteltségben: egy űrhajósgyakornok vallomásai (120)
 • Gavin McCrea: Mit tudott Rousseau a magányról (122)
 • Zanny Minton Beddoes: Mindent a szemnek. Túlzott figyelmet szentelünk a vezetők külsejének – tudjuk meg egy új könyvből (127)