Magyar Filozófiai Szemle 2022/4

 • Réz Anna: Előszó (5)

Fókusz

 • Mráz Attila: A politikai reklám etikája (11)
 • Bernáth László: Miért ne tulajdonítsunk semmilyen felelősséget tudattal nem rendelkező mesterséges intelligenciának? (35)
 • Kapelner Zsolt: Strukturális igazságtalanság és a felelősség problémája (54)
 • Réz Anna: Túlhibáztatás az online térben (73)
 • Szalai Judit: Egyenlő bánásmód az önvezető járműközlekedés szabályozásánál (87)

Varia

 • Dombrovszki Áron: Fikcionalizmus Berkely és Hume filozófiájában (99)
 • Horváth Lajos: Visszaható trauma és a retroaktivitás fenomenológiája (118)
 • Torma Anita: A növényi élet és az organikus lét értelme Edmund Husserl filozófiájában (140)
 • Forczek Ákos: Lukács György Ontológiája és a történelem post festum-racionalitása (159)

Magyar Filozófiai Szemle 2022/2

 • Mráz Attila, Kapelner Zsolt, Réz Anna, Tóth Szilárd János: Előszó, John Rawls: viták és olvasatok a mai mayar politikafilozófiában (5)

Fókusz

Értékelmélet és filozófiai módszertan Rawls nyomán

 • Kis János: Rawls az ideális elméletről (17)
 • Orthmayr Imre: Értékpluralizmus: Weber, Berlin, Rawls (61)
 • Golden Dániel: Rawls politikai liberalizmusának pragmatista értelmezései (76)
 • Paár Tamás: Az átgondolás egyensúlya és az ekvilibrizmus megbillenése: viták a (morál)filozófia módszeréről és céljáról (93)

Rawlsiánus megközelítések a normatív politikai filozófiában és a politikai etikában

 • Kollár Eszter: Egy rawlsiánus Európai Unió felé (123)
 • Ujlaki Anna: Rawls és a migráció (140)
 • Krokovay Zsolt: A polgári viselkedés kötelessége, Jack demokráciája (160)
 • Mráz Attila: Szavazás és engedetlenség (190)
 • Tanyi Attila: Önbecsülés, önérzet és az igazságosság követelményei (209)

Rawls-kritikák: A liberális egalitarizmus kritikusai

 • Olay Csaba: Az én fogalma Rawlsnál és közösségelvű kritikái (229)
 • Tóth Szilárd János: Rawls republikánus kritikája (249)
 • Kapelner Zsolt: Rawls kapitalizmuskritikája (266)

Varia

 • Simon József: Morális indifferencia és természetjogi kötelezettség. Apáti Miklós Vita triumphans civili (Amsterdam 1688) című művében (285)
 • Nyírő Miklós: „A lehetséges kiutat a szerénységbe való visszahúzódás jelenti” (313)
 • E számunk szerzői (329)
 • Summaries (333)

Politikatudományi Szemle 2021/3

Politikai törésvonalak

 • Péli Gábor: Mozgó törésvonalak a magyar politikai térben. Hogyan lett a két ellenzékből egy a választói térelmélet szerint? (7)

Migráció – Bevándorlás

 • Ujlaki Anna: Miért legyen a migráció politikaelmélete feminista? (27)
 • Tóth Szilárd János: Republikanizmus és bevándorlás: mit diktál a szabadság? (45)
 • Kapelner Zsolt: Bevándorlás és a kizárás joga (64)

Kitekintő

 • Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt-recepció és a demarkációprobléma (85)

Az integrációs kutatások publikációiról

 • Oross Dániel: Integráció a polarizáció árnyékában (Kovách Imre (szerk.): Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban) (121)
 • Mikecz Dániel: „Rosszkedvünk tele” (Kovách Imre (szerk.): Mobilitás és integráció a magyar társadalomban) (127)
 • Könyvfigyelő (133)
 • Abstracts (137)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.